ความกระด้างในน้ำดื่ม | Hanna Instruments

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตที่เราใช้สำหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร การชำระร่างกาย รวมไปถึงในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่จะช่วยในการพัฒนาประเทศ มีผู้กล่าวไว้ว่าถ้าปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปคนสามารถอดอาหารได้หลายสัปดาห์ แต่ถ้าอดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2-3 วัน จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า น้ำมีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต ในร่างกายของเรามีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่มากถึง 70% หรือ 3 ใน 4 ส่วนของร่างกาย ซึ่งในน้ำจะประกอบด้วยแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม เป็นต้น ถึงแม้ว่าน้ำจะเป็นส่วนประกอบหลักในชีวิตที่ขาดไม่ได้แต่น้ำบางประเภทก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของร่างกายได้เช่นกัน อาทิ ความกระด้างของน้ำ หากดื่มน้ำที่มีความกระด้างสูงอาจก่อให้เกิดโรคตามมา รู้จักธรรมชาติของน้ำ องค์ประกอบทางเคมีของน้ำประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจน (H) 2 อะตอม และออกซิเจน (O) 1อะตอม รวมเป็นโมเลกุลของน้ำ (H2O) 1 โมเลกุล และเป็นสารประกอบเดียวที่พบเห็นในธรรมชาติได้ทั้ง 3 สถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ โดยในแต่ละสถานะจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป คุณสมบัติหนึ่งที่เด่นชัดคือ “น้ำ” เป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นน้ำทะเล แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป น้ำใต้ดิน หรือน้ำฝน ก็มีแร่ธาตุหรือสารอื่นๆ…

Posted in Uncategorized

Quantity Fluoride in drinking water | Is a silent danger that should not be ignored.

Fluoride

FluorideFluoride is the element fluorine’s salt. Found naturally in soil, water, air, mineral stones, and even some foods. particularly seafood and certain vegetables, as well as being produced for a variety of purposes People can obtain natural sources of energy in their daily lives by drinking water and eating food. Fluoride is nearly completely absorbed…