บริการของเรา

ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย – บริการหลังการขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำภายใต้ยี่ห้อ HANNA ซึ่งมีโรงงานผลิตอยู่ที่ประเทศอิตาลี, โรมาเนีย, ฮังการี, โปรตุเกส, อเมริกา และ มอร์ริเชียส ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีสำนักงานขาย และให้บริการอยู่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก โดยอุปกรณ์วิเคราะห์คุณภาพน้ำยี่ห้อ HANNA ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001 : 2015 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในแผนกควบคุมคุณภาพ แผนกซ่อมบำรุง แผนกสิ่งแวดล้อม แผนกห้องปฏิบัติการ และควบคุมน้ำเสีย โดยผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายประกอบด้วย :

1. ชุดทดสอบทางเคมีอย่างง่าย (Chemical test kit) แบบไตเตรต แบบเทียบสี และแบบจานเทียบสี
2. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Meters) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบบัฟเฟอร์ 4.01/7.01/10.01 พร้อมใบรับรอง COA
3. เครื่องวัดปริมาณไอออนในน้ำ (ISE Meters) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ
4. เครื่องไตเตรตแบบอัตโนมัติ (Automatic Titrators)
5. เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity Meters)/ปริมาณของแข็งละลายน้ำ (TDS Meters) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบพร้อมใบรับรอง COA
6. เครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO Meters) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ
7. เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (Multi-parameters) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ
8. เครื่องกวนสารละลาย (Magnetic Stirrer)
9. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย (Photometer) และสารละลายมาตรฐานสำหรับสอบเทียบ
10. เครื่องวัดค่าซีโอดีในน้ำเสีย (COD Meter)
11. เครื่องวัดค่าความขุ่นของน้ำ (Turbidity Meter) และสารละลายมาตรฐานสำหรับการสอบเทียบความขุ่น
12. เครื่องรีแฟคโตมิเตอร์สำหรับหาค่าความหวาน/ความเค็ม (Refractometers)
13. เครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermometers)/ความชื้น (Humidity Meter)/แสง (Lux Meter)
14. เครื่องควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง/การนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายน้ำ/ออกซิเจนละลายน้ำ/การต้านทานไฟฟ้า/ความต่างศักย์ไฟฟ้า แบบต่อเนื่อง (Process Controllers)

นอกจากนี้ ยังมีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศให้ความสนใจ และใช้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ HANNAอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น บริษัท P&G, เบอร์ลี่ยุคเกอร์, แดรี่พลัส, กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ, กลุ่มบริษัทแสงโสม, เอ็มเคเรสโตรองต์, เค.ซี.อี. เทคโนโลยี, โคคา-โคล่า, แลคตาซอย, และกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น

วิสัยทัศน์ : เราเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตลอดจนบริการหลังการขายที่รวดเร็วทันใจ

พันธกิจ : มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วให้สมกับที่เป็นผู้นำทางด้านผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์ระดับโลก