ความชื้นในอากาศ | สำคัญอย่างไร

ในสภาวะอากาศที่อยู่รอบตัวของเรา เราสัมผัสกับอากาศตลอดเวลา แม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอากาศ โดยอากาศจัดเป็นก๊าซที่อยู่รอบตัวเราประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กจำนวนมากที่เรียกว่า “โมเลกุล” บางครั้งเราสัมผัสกับอากาศที่มีปริมาณไอน้ำอยู่ในอากาศ ในบริเวณที่อากาศมีความชื้นมากแสดงว่าอากาศมีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่มาก และในทำนองเดียวกันหากในบริเวณนั้นมีความชื้นน้อยก็แสดงว่ามีปริมาณไอน้ำปะปนอยู่น้อยนั่นเอง ความชื้นของอากาศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับความดันและอุณหภูมิ ณ บริเวณนั้น

ความชื้น (Humidity) หรือเรียกว่าปริมาณไอน้ำในอากาศ ซึ่งเกิดจากสารผสมระหว่างไอน้ำกับองค์ประกอบอื่นในอากาศ อาจเกิดจากกระบวนการระเหยของแหล่งน้ำต่างๆ เช่น ทะเล มหาสมุทร เมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์ก็จะระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยสู่ชั้นบรรยากาศ หรือเกิดจากกระบวนการคายน้ำของพืช รวมถึงกิจกรรมทางน้ำที่เกิดจากมนุษย์ โดยนิยามในแง่ของปริมาณน้ำในสารผสมนี้ว่า “ความชื้นสัมบูรณ์” ในชีวิตประจำวันเรา คำว่า “ความชื้นในอากาศ” มักหมายถึง ความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า โดยแสดงผลเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในการทำนายสภาพอากาศ

ค่าความชื้นในอากาศนิยมวัดกัน 2 แบบดังนี้

  1. การวัดความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) คือการวัดอัตราส่วนร้อยละของปริมาณไอน้ำที่มีอยู่จริงต่อมวลของไอน้ำอิ่มตัว แสดงหน่วยการวัดเป็น % โดยอากาศอิ่มตัวจะมีค่าความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่ 100% ยกตัวอย่างเช่นช่วงฝนตกใหม่ๆ อาจจะพบความชื้นในอากาศ 100%
  2. การวัดความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) คือการวัดปริมาณมวลไอน้ำในอากาศ (กรัม) ต่อปริมาตรของไอน้ำในอากาศ (ลูกบาศก์เมตร)

ความชื้นและการวัดความชื้นในอากาศมีความสำคัญอย่างไร ?

ปริมาณความชื้นในอากาศมีความสำคัญในชีวิตประจำวันหลายๆ ด้านอย่างไม่น่าเชื่อ เช่นในสภาวะอากาศชื้นต่ำส่งผลให้น้ำระเหยได้มากจึงทำให้เสื้อผ้าที่ตากไว้แห้งสนิท รวมถึงทางด้านเกษตรกรรมต่อสภาพแวดล้อมและการเพาะปลูกพืชต่างๆ ความชื้นที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตจะต้องมีค่าประมาณ 60% หากพบว่าความชื้นต่ำกว่า 60% เราจะรู้สึกว่าอากาศแห้งและผิวแห้งตามมามักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว แต่ถ้าพบมากเกิน 60% จะทำให้รู้สึกร้อน อบอ้าว และอึดอัด ในปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมที่ต้องมีการควบคุมค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ เช่น

  • อุตสาหกรรม“อาหาร” : ควบคุมความชื้นในห้องเก็บวัตถุดิบ
  • อุตสาหกรรมทางการเกษตร : ควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ด / โรงเรือน
  • ทางการแพทย์ (โรงพยาบาล) : ควบคุมความชื้นในห้องเก็บยาและห้องเพาะเชื้อ
  • อุตสาหกรรม“ไวน์” : ควบคุมความชื้นในห้องเก็บไวน์
  • ห้องปฏิบัติการ : ควบคุมความชื้นในห้องแลปสำหรับกระบวนการสอบเทียบ

ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้เครื่องมือการวัดเพื่อควบคุมความชื้นให้เหมาะสม เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น รุ่น “HI9564” หัววัดเป็นชนิด Thin Film Polymer Capacitive (TFPC) ให้ผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถใช้งานได้ง่าย หน้าจอแสดงผลการวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิพร้อมกัน และมีระบบปิดเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งานช่วยให้ประหยัดพลังงานเวลาลืมปิดเครื่องได้อีกด้วย

 

“ความชื้นในอากาศที่มากไปหรือน้อยไป

นั้นส่งผลต่อปัญหาในการนอนหลับและสุขภาพของเรา

ดังนั้นควรควบคุมให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม”

 

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand