อาหารกระป๋องกับการวัดค่า pH

ในช่วงสงครามของศตวรรษที่ 19 อาหารกระป๋องเป็นที่ต้องการอย่างมากในหมู่ทหาร และต่อมาก็กลายเป็นข้อกำหนดของครัวเรือนที่จำเป็นในยุโรปและอเมริกา พวกเขามีชื่อเสียงมากในด้านเทคนิคการถนอมอาหารที่ทำให้สามารถขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารที่มีแคลอรี่สูงได้ตามฤดูการอย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอาหารจากที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Clostridium botulinum ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่ไม่มีอากาศ รวมถึงผลิตสารพิษปนเปื้อนในอาหารที่บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท และเพื่อลดความกังวลด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ส่วน 21 CFR (Code of Federal Regulatory) มีแนวทางในการควบคุมอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง นั่นก็คือการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง

การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง หนึ่งกระป๋องประกอบด้วยอาหารที่เป็นของแข็งหรือกึ่งแข็งผสมกับน้ำเกลือการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง เพื่อให้ทราบความเข้มข้นของกรด แต่ในทางกลับกันอาหารกระป๋องก็จัดอยู่ใน 2 ประเภท ได้แก่ อาหารที่มีกรดและอาหารที่มีกรดต่ำ การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง พบว่าตามธรรมชาติมีค่า pH อยู่ที่ 4.6 เช่น ผลไม้กระป๋อง หรือต่ำกว่าในขณะที่อาหารที่มีกรดต่ำ เช่น อาหารอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีค่า pH สมดุลมากกว่า 4.6 และมีน้ำมากกว่า 0.85 ตัวอย่างการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ที่มีกรดต่ำโดยทั่วไป ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และผัก อาหารที่มีกรดต่ำจะถูกทำให้เป็นกรดโดยการเพิ่มอาหารที่มีกรดหรือกรดเพื่อรักษาความสมดุลของค่า pH ให้ต่ำกว่า 4.6 การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ที่มีกรดต่ำทุกชนิดไม่จำเป็นต้องมีการทำให้เป็นกรดเพื่อรักษาค่า pH ในกรณีนี้สามารถ

แปรรูปด้วยความร้อนเป็นอาหารที่มีกรดต่ำได้ตามข้อบังคับ 21 CFR ส่วน 113 กระบวนการทางความร้อนใช้ความร้อน เพื่อทำลายหรือหยุดการทำงานของจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในตัวอย่างอาหาร หรืออีกวิธีหนึ่งหน่วยงานแปรรูปที่มีอำนาจควรอนุมัติการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง และการแปรรูปอาหารซ้ำ พร้อมตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย บุคคลที่มีวิสัยทัศน์มากในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ควรได้รับการรับรองจาก FDA ตามที่ระบุไว้ใน 21 CFR 114.10 และควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามในระหว่างกระบวนการผลิต

การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และความสม่ำเสมอของการผลิต การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ในการผลิตอาหารกระป๋องอาจทำให้รสชาติ ความสดใหม่ และอายุของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความแตกต่างกันได้อย่างมาก ดังนั้นการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง จึงเป็นหนึ่งในพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจวัดในช่วงตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งออกบ่อยที่สุด

ทั้งนี้ การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ยังมีผลกระทบในระหว่างการผลิตอาหารกระป๋องอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การทำงานของเอนไซม์จะขึ้นอยู่กับค่า pH เป็นอย่างมาก ในระหว่างการผลิตชีส การตรวจสอบการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ด้วยพารามิเตอร์นี้จะช่วยปรับปรุงทั้งด้านผลผลิตและด้านรสชาติเฉพาะตัวให้ดีขึ้น การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ยังเป็นการควบคุมค่า pH ที่ช่วยยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วย

“เนื้อสัตว์” ผลิตภัณฑ์จากนม พาสต้า ไวน์ และน้ำผลไม้จัดเป็นส่วนหนึ่งของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่มีความแตกต่างหทำให้ ข้อกำหนดในการประเมินแตกต่างกันด้วยเช่นกัน การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง การวิเคราะห์หาค่า pH ในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย จึงได้มีการปรับหัววัดให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และเคล็ดลับเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ในระหว่างการตรวจวัด รวมถึงการบำรุงรักษาอิเล็กโทรดอย่างเหมาะสมจะช่วยทำให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและยืดอายุการใช้งานของหัววัดได้

หัววัดทั่วไปไม่มีประสิทธิภาพในการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง การเจาะทะลุผ่านเมทริกซ์ตัวอย่างและเมมเบรนตรวจจับอาจได้รับรอยขีดข่วนในระหว่างกระบวนการตรวจวัดการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง วิธีการทางอ้อมสำหรับการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง ของตัวอย่างอาหารจำเป็นต้องผสมตัวอย่างลงในสารละลายเพื่อให้ตัวอย่างมีความเป็นเนื้อเดียวกัน และมีปฏิสัมพันธ์กับหัววัดได้อย่างเหมาะสม ตามที่ระบุไว้ใน 21 CFR ส่วน 114.90 ตัวอย่างสามารถผสมกับน้ำปราศจากไอออน 10 ถึง 20 มล. หรือน้ำกลั่นในตัวอย่าง 100 กรัม หลังจากการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง วิเคราะห์ค่า pH สามารถดำเนินการต่อไปได้

ตัวอย่างของเหลว วิธีนี้ใช้เวลานานและเสี่ยงต่อการเพิ่มข้อผิดพลาดระหว่างการเตรียมตัวอย่างนอกจากนี้ในกรณีของหัววัด การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง แบบเดิมที่มีอิเล็กโทรไลต์แบบรีฟิลปริมาณไขมันสูงในตัวอย่างอาหารทำให้อิเล็กโทรไลต์ ที่ล้นออกมาผสมกับส่วนประกอบตัวอย่างได้ยากและได้รับสัญญาณที่ไม่เสถียร นอกจากนี้ปริมาณไขมันและโปรตีนสูงยังสะสมอยู่บริเวณเมมเบรนของหัววัด การวัดค่า pH อาหารกระป๋อง จึงส่งผลให้เวลาตอบสนองใช้เวลานานและผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง โปรตีนจากตัวอย่างอาหารอุดตันรอยต่อเซรามิกทั่วไปเนื่องจากการตกตะกอนป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรไลต์ผสมกับตัวอย่างเพิ่มเติมและทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดค่า pH อาหารกระป๋อง อีกด้วย

 

pH Meter คือเครื่องมือที่ให้ความละเอียดและถูกต้องแม่นยำสูง

เครื่อง pH meter มีหลายแบบ เช่น แบบปากกา แบบมือถือ แบบตั้งโต๊ะ หรือแบบติดตั้ง ซึ่งการวัดค่า pH โดยใช้เครื่อง pH Meter นั้นจะเหมาะกับการใช้ในงานอุตสาหกรรมมากที่สุด หากมีการเลือกเครื่องมือวัดให้ตรงกับประเภทของการใช้งาน

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand