รู้หรือไม่ ? | ในน้ำทะเลมีค่าไนเตรท ไนไตรต์ และแอมโมเนีย

ในประเทศไทยมีผู้สนใจเลี้ยงสัตว์ทะเลกันมากยิ่งขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อความสวยงามและความชอบส่วนบุคคล เมื่อมีความสนใจที่จะริเริ่มเลี้ยงปลาทะเลจึงต้องคำนึงถึงปัญหาของตู้เลี้ยงสัตว์ทะเลทั่วๆ ไป คือการนำน้ำทะเลมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ทะเล จัดเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ดังนั้นน้ำที่เหมาะสมที่สุด คือน้ำทะเลจากธรรมชาติ โดยนำมาผ่านกรรมวิธีในการฆ่าเชื้อ และพักน้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-7 วันก่อนจะนำมาใช้งานจริง และสิ่งที่ต้องคำนึงถึงรองลงมาคือ การควบคุมคุณภาพน้ำในระหว่างเลี้ยงปลา ซึ่งพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

 

การวัดค่าแอมโมเนีย ไนเตรต และไนไตรต์ หรือเรียกรวมว่า “สารประกอบไนโตรเจน ซึ่งเกิดจากการขับถ่ายของเสียของสัตว์น้ำ และเศษอาหารที่ยังคงค้างในตู้ปลา ตามธรรมชาติแอมโมเนียที่เกิดจากของเสียที่สัตว์น้ำถ่ายออกมาจะถูกเปลี่ยนรูปเป็นไนไตรต์ และจะถูกเปลี่ยนมาเป็นไนเตรตโดยแบคทีเรียที่อยู่ตามชั้นกรวดในตู้เลี้ยงปลา ปริมาณแบคทีเรียจะขึ้นอยู่กับของเสียในตู้ปลา

 

แอมโมเนีย

เป็นผลผลิตจากของเสียที่สัตว์น้ำขับถ่ายออกมา เมื่อพบในปริมาณมากอาจทำให้เกิดความเป็นพิษชนิดรุนแรงของน้ำได้ เกิดจากสารประกอบโปรตีนถูกแบคทีเรียย่อยสลายกลายเป็นแอมโมเนีย

ไนเตรต

เป็นสารประกอบหลักของโปรตีนในน้ำทะเล ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต แบคทีเรียและพืชบางชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้โดยตรง พืชสีเขียวอาจใช้ไนโตรเจนที่อยู่ในสารประกอบ เช่น แอมโมเนียหรือไนเตรต สำหรับการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างโปรตีน มีพิษน้อยกว่าแอมโมเนีย แต่หากพบในปริมาณมากก็จะส่งผลต่อคุณภาพน้ำเช่นกัน

ไนไตรต์

เป็นสารที่พบได้น้อยมากในแหล่งน้ำ แต่สำหรับในบ่อเลี้ยงปลาที่มีการให้อาหารประเภทโปรตีนสูงจะทำให้ไนไตรต์เพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศในน้ำ

 

ปริมาณสารประกอบไนโตรเจนชนิดต่างๆ ที่สะสมในน้ำ เป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาวะความเน่าเสียของน้ำที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะแอมโมเนียพบว่าเป็นพิษต่อปลาและกุ้งในน้ำทะเลเมื่ออยู่ในรูปที่ไม่แตกตัวเป็นไอออน (Unionized Form) ส่วนในรูปที่สามารถแตกตัวได้พบว่าไม่มีพิษต่อสัตว์ทะเล เว้นแต่ว่าจะพบในปริมาณที่สูงมาก โดยการแตกตัวของแอมโมเนียจะขึ้นอยู่กับค่า pH และอุณหภูมิของน้ำทะเล สำหรับความเข้มข้นของแอมโมเนียไม่ควรเกิน 0.02 mg/L ในรูปที่ไม่แตกตัว ส่วนกุ้งทะเลสามารถทนได้สูงกว่าในช่วง 0.4 – 0.6 mg/L หรืออาจทนได้ถึง 4 mg/L ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ในกรณีกุ้งได้รับแอมโมเนียและไนเตรตสูงเกินไปเป็นเวลานานจะเริ่มกินอาหารได้น้อยลง อัตราการเติบโตจะช้าลง น้ำหนักลดลง อ่อนแอ และตายได้ในที่สุด สำหรับค่าไนเตรตควรควมคุมให้ไม่เกิน 50 mg/L หากเกินเป็นเวลานานจะทำให้“ปริมาณออกซิเจนในน้ำ”ลดลงส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา

 

ดังนั้นการเลี้ยงปลาทะเลจึงต้องมีตัวช่วยในการทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำได้แบบรวดเร็ว ไม่ต้องใช้เวลานาน แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอลที่หน้าจอทันที ด้วยตัวเครื่อง Checker สำหรับหาปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรต และไนไตรต์ ของเรา ขนาดเล็ก แบบพกพาสะดวก ระบบการทำงานไม่ซับซ้อน

 

“ เลี้ยงปลาทะเลเป็นเรื่องง่าย เพียงแค่ควบคุม

ปริมาณแอมโมเนีย / ไนเตรต / ไนไตรต์ ”

 

 

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

shop@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand