วัดค่าวิตามินซี | ในน้ำผักผลไม้ด้วยเครื่องไทเทรต

วิตามินซี หรือที่รู้จักกันว่า กรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid)จัดเป็นวิตามินที่เราไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้ แต่มีความจำเป็นอย่างมากต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากกระบวนการสันดาปของร่างกายและจากมลพิษต่างๆ ที่จะส่งผลให้เซลล์ในร่างกายเสื่อมสภาพ ชะลอริ้วรอยและความแก่ชรา ซึ่งส่งผลให้มีผิวพรรณที่มีสุขภาพดีขึ้นได้ ทำไมเราถึงต้องการวิตามินซี นอกจากประโยชน์ในเรื่องการบำรุงผิวแล้ว วิตามินซียังมีส่วนช่วยในการป้องกันหวัด เนื่องจากคุณสมบัติที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคอื่นๆ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคเลือดออกตามไรฟัน โรคที่มาจากการติดเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย โรคลักปิดลักเปิด เส้นเลือดอุดตันในหลอดลม เป็นต้น รวมถึงเป็นสารอาหารจำเป็นที่ใช้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อและผลิตสารสื่อประสาทบางอย่างโดยอาศัยเอนไซม์ แหล่งวิตามินซีใกล้ตัวเราที่พบได้มากที่สุด ได้แก่ ผักและน้ำผลไม้สด เช่น ผลไม้ตระกูลส้ม ฝรั่ง มะขามป้อม เชอรี่ ผักบุ้งจีน เป็นต้น ดังนั้นถึงแม้ร่างกายของเราจะไม่สามารถสังเคราะห์วิตามินซีมาใช้งานได้เราก็สามารถรับวิตามินซีได้จากอาหาร หรืออาหารเสริมต่างๆ และที่สำคัญควรต้องได้รับในปริมาณที่เหมาะสมด้วย แม้พืชจะเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติที่ดีสำหรับวิตามินซี แต่ปริมาณที่พบก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ภูมิอากาศ และสภาพของดินที่ปลูกด้วย รวมถึงผลสุกหรือตากแห้งก็จะมีระดับวิตามินซีที่ไม่เท่ากัน ปัจจัยที่มีผลต่อการสลายตัวของวิตามินซี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มข้นของเกลือและน้ำตาล pH ความเข้มข้นของออกซิเจน ตัวเร่งโลหะ และเอนไซม์ ตารางต่อไปนี้จะแสดงปริมาณวิตามินซีที่พบในพืชและผลไม้แต่ละชนิด ดังนี้ พืช/ผลไม้ ปริมาณ (มิลลิกรัม/100 กรัม) พืช/ผลไม้…