ทำความรู้จัก | ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity)

น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด ในอดีตจนถึงปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการดำรงชีวิตทั้งใช้ในการอุปโภคและบริโภค จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้มีความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ ยังไม่รวมถึงการปลูกผักที่สามารถเจริญเติบโตในน้ำได้หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผักไฮโดรโปรนิกส์ ยิ่งจะต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้ำโดยเฉพาะ“ค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ” (Conductivity) ไม่ให้เกินค่าที่กำหนด โดยปกติในน้ำจะพบสารต่างๆ ที่ละลายอยู่ เช่นแร่ธาตุและสารเคมี สิ่งเหล่านี้เป็นตัวทำละลายที่ละลายในน้ำ

Conductivity หรือการนำไฟฟ้า การวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำซึ่งเกิดจากสารอนินทรีย์ที่ละลายในน้ำ เช่น แอนไอออนของคลอไรด์ ไนเตรต ซัลเฟต และฟอสเฟต (แอนไอออนคือไอออนที่มีประจุลบ) หรือแคทไอออนของโซเดียมแมกนีเซียม เหล็ก และอะลูมิเนียม (แคทไอออนคือไอออนที่มีประจุบวก) หรือกล่าวได้ว่าค่าการนำไฟฟ้าคือค่าที่บ่งบอกความสามารถในการนำไฟฟ้าหรือความสามารถในการยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้ำหรือสารละลายนั้นๆ โดยจะขึ้นอยู่กับประจุไฟฟ้าและความเข้มข้นของสารที่ละลายอยู่ในน้ำ

เครื่องมือสำหรับวัดค่าการนำไฟฟ้าหรือเรียกว่า EC Meter มีให้เลือกใช้งานหลากหลายประเภท เช่นแบบเครื่องพกพาสะดวก ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก ใช้งานง่าย แบบภาคสนาม ตัวเครื่องมาพร้อมหัววัด และแบบตั้งโต๊ะ เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและควบคุมสภาวะแวดล้อมตามมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง ซึ่งรายงานผลการวิเคราะห์ในหน่วย µS/cm และ mS/cm ให้เลือกใช้ตามคุณภาพของแต่ละแหล่งน้ำ

มาตรฐานคุณภาพน้ำค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity)

เนื่องจากค่ามาตรฐานของน้ำมีค่าต่ำจึงกำหนดในระดับ µS/cm
1. น้ำจืด/ทะเลสาบ 100 – 2000 µS/cm
2. น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 10000 µS/cm
3. น้ำทะเลทั่วไปจะพบที่ค่าประมาณ 55000 µS/cm

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำ

อุณหภูมิของน้ำมีความสำคัญต่อการวัดค่าการนำไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะน้ำบริสุทธิ์หรือน้ำค่อนข้างจะบริสุทธิ์ โดยค่าการนำไฟฟ้าของน้ำบริสุทธิ์อยู่ที่ค่าน้อยกว่า 5 µS/cm และพบว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำเพิ่มขึ้นส่งผลให้การนำไฟฟ้าสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลกระทบของค่าการนำไฟฟ้าของน้ำหากมีปริมาณมากเกินไปมีผลต่อการอาศัยและการขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ มีผลต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมหากมีค่ามากเกินไปอาจส่งผลทำให้เกิดตะกรันเกาะตามส่วนต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าจึงจำเป็นเพื่อเป็นการรักษาระดับคุณภาพน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานทางด้านต่างๆ

ควรเลือกซื้อเครื่อง ค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ จากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้และแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อให้ได้เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูงควรเลือกซื้อสินค้าที่มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration จากโรงงานผู้ผลิต แต่หากไม่มีใบรับรองสามารถส่งสอบเทียบกับผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO17025

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand