การวัดค่า pH ในผักและผลไม้ ด้วยหัววัดเซ็นเซอร์

การบริโภคผัก และผลไม้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการ…

อุตสาหกรรมใดบ้างที่จำเป็นต้อง”บำบัดน้ำเสีย” ?

การ”บำบัดน้ำเสีย” นับว่าเป็นกระบวนการที่สำค…