ปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟ I TDS Water

ส่วนผสมหลักที่สำคัญที่สุดในการชงกาแฟคือ “น้ำ” ในกาแฟหนึ…

ทำความรู้จัก | ค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ (Conductivity)

น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด ในอดีตจนถึงปัจจุบันน้ำเป็น…

ค่า EC ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร? I Hanna Instruments

ค่า Electrical Conductivity หรือเรียกกันว่า EC คือค่ากา…

ปริมาณธาตุอาหารในดิน (ค่า EC) | ปัจจัยหลักในการปลูกพืช

ดิน คือวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวข…