ปัจจัยที่ส่งผลต่อรสชาติของกาแฟ I TDS Water

ส่วนผสมหลักที่สำคัญที่สุดในการชงกาแฟคือ “น้ำ” ในกาแฟหนึ…

ปริมาณธาตุอาหารในดิน (ค่า EC) | ปัจจัยหลักในการปลูกพืช

ดิน คือวัตถุที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดจากการสลายตัวข…