ชาหมัก(Kombucha) | เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและค่า pH ที่ควรรู้

ในปัจจุบันเทรนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงและได้รับ…