เลี้ยงปลาคาร์ฟ | ต้องทราบค่า pH ของน้ำด้วยนะ

ทราบหรือไม่ ? คุณภาพน้ำที่ดีจะทำให้การเลี้ยงปลาคาร์ฟของ…