การวัดกรดไซยานูริกในสระว่ายน้ำจำเป็นหรือไม่ ?

การวัดกรดไซยานูริกในสระว่ายน้ำจำเป็นหรือไม่ ?

สระว่ายน้ำเป็นแหล่งสถานที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายหลังจากการทำงาน หรือจากการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และเมื่อมีการใช้งานสระว่ายน้ำก็ต้องมีการดูแลรักษาให้ถูกหลักอนามัยและสะอาดนั่นเอง เพราะสระว่ายน้ำไม่ว่าจะตั้งอยู่ในพื้นที่ร่มหรือที่กลางแจ้งก็มักจะพบสารเคมีปนเปื้อนอยู่ด้วยเสมอ และเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาว ดังนั้นนอกจากเราจะต้องควบคุมค่า pH ในสระว่ายน้ำที่เป็นเรื่องพื้นฐานในการดูแลแล้วเราจำเป็นที่จะต้องรู้ค่า ”กรดไซยานูริก” ในสระว่ายน้ำด้วยเช่นกัน

กรดไซยานูริก คืออะไร?

กรดไซยานูริกเป็นผลิตภัณฑ์ปรับสมดุลสระว่ายน้ำที่ใช้เพื่อช่วยให้คลอรีนมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคลอรีนเพราะว่าคลอรีนนั้นจะมีความเสถียรในสภาพธรรมชาติแต่จะเสื่อมสภาพเมื่อโดนแสงแดด การเติมกรดไซยานูริกจะช่วยลดผลกระทบของแสงแดดต่อการสูญเสียคลอรีน ดังนั้นยิ่งมีปริมาณคลอรีนอยู่ในสระว่ายน้ำนานเท่าใด ก็ยิ่งต้องใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ในน้ำได้นานขึ้นเท่านั้น โดยปกติสระว่ายน้ำในร่มจะไม่จำเป็นต้องเติมกรดไซยานูริก เว้นแต่จะได้รับแสงแดดบ้างเป็นระยะ เมื่อมีการเติมกรดลงในน้ำหากเติมในปริมาณที่สูงเกินไปหน้าที่ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและจุลินทรีย์ รวมถึงป้องกันสาหร่ายจะชะลอตัวลงโดยจับกับคลอรีน ทำให้ความขุ่นในสระน้ำเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงทำได้เพียงถ่ายน้ำเพื่อลดกรด เนื่องจากไม่มีวิธีอื่นในการลดกรดไซยานูริกในน้ำในสระ น้ำในสระบางส่วนจึงต้องเปลี่ยนเป็นน้ำจืด

ปริมาณกรดไซยานูริกที่เหมาะสม ดังนี้

– สระว่ายน้ำส่วนตัว 20 – 40 ppm

– สระว่ายน้ำสาธารณะ 20 – 40 ppm

– สระว่ายน้ำเค็ม 60-80 ppm แต่หากสระว่ายน้ำได้รับแสงแดดโดยตรงควรควบคุมในช่วง 80-100 ppm และควบคุม pH = 7.2 

“ในอุตสาหกรรมสระว่ายน้ำ กรดไซยานูริกเป็นที่รู้จักในชื่อสารเพิ่มความคงตัวของคลอรีนหรือสารปรับสภาพสระว่ายน้ำ”

ความสัมพันธ์ระหว่างกรดไซยานูริกและคลอรีน

กรดไซยานูริกและคลอรีนมีความสัมพันธ์แบบแปรผันตามกัน นั่นคือเมื่อในน้ำมีปริมาณกรดไซยานูริกสูงเท่าใดก็ทำให้ปริมาณคลอรีนที่ใช้งานสูงขึ้นตามเท่านั้น และตามข้อกำหนดคือควรพบปริมาณกรดไซยานูริกไม่เกิน 50 ppm โดยปริมาณของกรดไซยานูริกและคลอรีนจะต้องสอดคล้องกันด้วยปริมาณคลอรีนที่ควรต่ำกว่ากรดไซยานูริกประมาณ 15-20 เท่า

แนะนำเครื่องวัดกรดไซยานูริก

เครื่องวัดกรดไซยานูริก รุ่น HI97722 แบบภาคสนาม ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการวัดค่ากรดไซยานูริกในสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เนื่องจากกรดไซยานูริกจะช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของคลอรีนทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคได้อย่างเต็มที่และยาวนานกว่าปกติ โดยการควบคุมปริมาณกรดไซยานูริกจะเป็นตัวช่วยทำให้ผู้ควบคุมคุณภาพน้ำในสระมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยตัวเครื่องรองรับการใช้งานในช่วง 0-80 mg/L (as CYA) ทำให้มั่นใจถึงความสะอาดของน้ำในสระว่ายน้ำ

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand

Email Addresses : [email protected]