กัญชา | อยากปลูกกัญชาต้องรู้ค่า pH ของดินเสียก่อน

กัญชา เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นเพศผู้และเพศเมียแยกกัน ลักษณะใบมนแฉกลึกเข้าไปทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ต้นกำเนิดอยู่แถบเอเชียกลาง ส่วนใบและช่อดอกเพศเมียมีสรรพคุณทำให้มึนเมา ส่วนเปลือกและลำต้นใช้ทำเป็นเชือกป่านหรือผ้าทอ พืชกัญชามีสารสำคัญคือสารแคนนาบินอยด์มากกว่า 100 ตัว โดยมีสารเตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล (THC) เป็นสารสำคัญ ซึ่งเป็นตัวการให้เกิดการกระตุ้นประสาท ปริมาณสาร THC มีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของพื้นที่ปลูก สายพันธุ์ วิธีการปลูก และส่วนของต้นกัญชาที่นำมาใช้ ทางการแพทย์ได้ให้คำแนะนำการใช้กัญชา จากกระทรวงสาธารณสุขได้รับรองประโยชน์จากสาร THC และ CBD ว่ามีประโยชน์สำหรับการเจ็บป่วยในเบื้องต้น 4 ภาวะ ได้แก่ ภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งและภาวะปวดปลายประสาท ปลูกกัญชาไม่ใช่เรื่องยาก แต่การที่จะปลูกให้สำเร็จได้นั้นต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจเรื่องที่ต้องเรียนรู้คือเรื่องดินที่ใช้ในการปลูกกัญชา ซึ่งดินเปรียบเสมือนหัวใจหลักในการปลูกกัญชา หากเลือกใช้ดินไม่เหมาะสมก็จะส่งผลให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ช้าเช่นกัน

ปัจจัยและสภาพแวดล้อมในการเติบโตของต้นกัญชา

  1. แสง เป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ต้นกัญชาเจริญเติบโต พืชทุกชนิดต้องการแสงเพื่อใช้ในกระบวนการทำอาหารของพืชหรือเราเรียกกันว่า “สังเคราะห์แสง” ให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นเอง
  2. อากาศ มีส่วนช่วยในการหายใจของพืช อย่างที่เรารู้กันว่าพืชใช้ CO2 และปล่อย O2 ในการหายใจหรือสังเคราะห์แสงในเวลากลางวัน และใช้ O2 ปล่อย CO2 ในตอนกลางคืน ดังนั้นอากาศจึงมีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของพืช
  3. อุณหภูมิ ในการปลูกแบบ Indoor สามารถควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับกัญชาแต่ละสายพันธุ์ก็จะทำให้การเจริญเติบโตดีขึ้น โดยทั่วไปควบคุมอยู่ที่ 20-30 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงกลางวันหรือเปิดไฟ และในช่วงปิดไฟจะชอบอุณหภูมิที่เย็นขึ้นประมาณ
    18-26 องศาเซลเซียส (ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์)
  4. สารอาหาร มีความจำเป็นในการสังเคราะห์แสงและสร้างส่วนต่างๆ ของพืชอย่างมาก สำหรับต้นกัญชาในแต่ละช่วงวัยก็ต้องการสารอาหารแตกต่างกันออกไป
  5. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เป็นปัจจัยที่สำคัญมาก เนื่องจากจะช่วยให้พืชดูดซับธาตุอาหารได้ครบถ้วน ยิ่งหากใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกก็จะยิ่งทำให้ค่า pH เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย บ่อยครั้งที่ใส่ปุ๋ยให้กัญชาในปริมาณมากแต่ไม่เกิดผลหรือพืชเกิดการขาดอาหารแม้ได้รับในปริมาณมากทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับค่า pH เป็นปัจจัยหลัก สำหรับค่า pH ที่เหมาะสมจะอยู่ในช่วง 0-7.0 ส่วนในระบบจะควบคุมอยู่ที่ 5.5-6.5

การวัดค่า pH ในดินที่ใช้สำหรับปลูกกัญชา

กิจกรรมของแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ในดินจะปล่อยไนโตรเจนจากอินทรียวัตถุและปุ๋ยบางชนิดได้รับผลกระทบจาก pH ของดินเป็นพิเศษ เนื่องจากแบคทีเรียทำงานได้ดีที่ค่า pH ในช่วง 5.5-7.0 ธาตุอาหารพืชจะถูกชะออกจากดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.0 ได้เร็วกว่าดินที่มีค่า pH 5.0-7.5 มาก

การวัด“ค่า pH ในดิน” จะบอกได้ว่าดินของคุณจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีหรือไม่ หรือจะต้องผ่านการบำบัดเพื่อปรับระดับ pH หรือไม่ สำหรับพืชส่วนใหญ่ช่วงการวัดค่า pH ควบคุมให้อยู่ในช่วง 5.5-7.0 แต่สำหรับพืชบางชนิดอาจจะเติบโตได้ดีในสภาวะที่เป็นกรดมากกว่าหรืออาจจะได้ดีในสภาวะที่เป็นด่างมากกว่า ค่า pH ไม่ได้บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชนั้นๆ แต่ส่งผลต่อความพร้อมของสารอาหารในปุ๋ย ดินอาจมีสารอาหารเพียงพอ แต่การเจริญเติบโตอาจถูกจำกัดด้วยค่า pH ที่ไม่เอื้ออำนวย ในทำนองเดียวกันดินทรายแทบไม่มีสารอาหารเลยแต่อาจมีค่า pH ที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

ดินคือหัวใจสำคัญของการปลูกต้นกัญชา หากดินที่ไม่มีคุณภาพจะส่งผลให้ต้นกัญชาเจริญเติบโตได้ช้า คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมควรมีลักษณะร่วนซุย มีความโปร่ง สามารถระบายน้ำและอากาศได้ดี และสารเคมีไม่ควรพบในดินเพราะจะค่อยๆทำลายคุณภาพของดินอย่างช้าๆ ส่งผลต่อการไหลซึมของน้ำที่ช่วยในการเจริญเติบโตของต้นกัญชา

 

“แม้ว่ากฎหมายจะปลดล็อคส่วนกิ่ง ก้าน ราก และใบของกัญชาออกจากยาเสพติด ทำให้กระแสคนหันมาสนใจในการบริโภคผลผลิตที่ได้จากกัญชากันมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังเกิดข้อกังวลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชาในการบริโภคให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและสังคม”

 

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม HI99121)       (คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติมHI981030)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

[email protected]

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand