การวิเคราะห์ค่าของกรดในน้ำมันและไขมัน (Acid Value, A.V.)

การวิเคราะห์ค่าของกรดในน้ำมันและไขมัน (Acid Value, A.V.)

น้ำมันและไขมันที่ใช้บริโภคคือสารอินทรีย์ประเภทไขมันที่ส่วนมากจะสามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นสารอินทรีย์ด้วยกันแต่จะไม่ละลายในน้ำ ถึงแม้ว่าน้ำมันและไขมันจะมีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกัน คือทั้งคู่มีไตรกลีเซอรไรด์เป็นส่วนประกอบ แต่ความแตกต่างที่เด่นชัด คือเมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อม ณ ”อุณหภูมิห้อง”ไขมันจะมีสถานะเป็นของแข็ง และน้ำมันจะเป็นของเหลว จึงทำให้เราสามารถแยกความแตกต่างของน้ำมันและไขมันออกได้ เพราะฉะนั้นหากอยากรู้ว่า”ค่าของกรดในน้ำมันและไขมัน” คืออะไรในบทความนี้เราจะพามาหาคำตอบกัน

ค่าของกรดในน้ำมันและไขมัน (Acid Value, A.V.) คืออะไร ?

คือค่าบ่งชี้จำนวนมิลลิกรัมของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ซึ่งเป็นตัวทำปฎิกริยาพอดีกับกรดไขมันอิสระ ค่าที่ได้สามารถนำมาคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์กรดไขมันอิสระได้ในรูปกรดกรดโอเลอิก ดังตัวอย่างประกาศของกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2524) เรื่องน้ำมันมะพร้าว ที่กำหนดให้น้ำมันมะพร้าวที่ผลิตด้วยวิธีทางธรรมชาติมีค่าของกรดไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมัน 1 กรัม และน้ำมันมะพร้าวที่ผลิตโดยผ่านกรรมวิธี จะมีค่าของกรดไม่เกิน 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ำมัน
1 กรัม นั่นเองน้ำมันและไขมันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด ?

 

น้ำมันและไขมันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ชนิด ?

น้ำมันและไขมันบริโภค เช่น น้ำมันปรุงอาหารเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวัน เกิดจากสัตว์ พืช หรือจากการสังเคราะห์ขึ้น โดยตามหลักแล้วมักจะนิยมแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือน้ำมันและไขมันธรรมชาติ

และน้ำมันและไขมันผ่านกรรมวิธี ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้ก็จะมีค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของน้ำมันและไขมันสำหรับบริโภค (มอก.47-2533) เป็นตัวกำหนดค่าของกรดตามชนิดของน้ำมันและไขมัน ดังนี้

  1. น้ำมันและไขมันธรรมชาติ 4.0 mg KOH/g ตัวอย่าง
  2. น้ำมันและไขมันผ่านกรรมวิธี 0.6 mg KOH/g ตัวอย่าง

ค่าของกรดเป็นตัวบ่งบอกว่าน้ำมันหรือไขมันสามารถแตกตัวได้กรดไขมันอิสระมากน้อยเพียงใด หากค่าความเป็นกรดสูงแสดงว่าน้ำมันเสื่อมสภาพและเป็นสาเหตุเริ่มต้นของการเกิดกลิ่นหืนเพราะฉะนั้นการแปรรูปน้ำมันและไขมันต้องอาศัยการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดเพราะฉะนั้นการมีเครื่องตรวจวัดเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การผลิตของเราปลอดภัยในทุกขั้นตอนและมั่นใจในคุณภาพของน้ำมันและไขมันที่เราจะส่งมอบไปให้กับผู้บริโภค

ซึ่ง Hanna Instruments เห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงขอแนะนำเครื่องมือ ไทเทรตแบบอัตโนมัติ ในการหาปริมาณ Acid Value ด้วยสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ทั้งนี้หากกำลังมองหาเครื่องมือ สามารถคลิ๊กเข้ามาดูได้เลย > 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand

Email Addresses : [email protected]