การวัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน้ำตาล

อาหารเป็นปัจจัยหลักเพื่อการดำรงชีวิตมนุษย์เรา แต่รู้หรือไม่ว่าอาหารที่เรารับประทานอยู่นั้นมีสารให้ความหวานอยู่หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติ เช่น น้ำผึ้งหรือกากของน้ำตาล ไปจนถึงน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่ผสมลงในอาหารและเครื่องดื่มเพื่อปรุงแต่งรสชาติให้น่ารับประทาน โดยวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำตาลคืออ้อย แต่สิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักสำหรับในกระบวนการผลิตน้ำตาล คือ”การวัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน้ำตาล”เพราะค่าความขุ่นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพในกระบวนการกลั่น

น้ำตาลอ้อยจากธรรมชาติ เป็นน้ำตาลทรายที่ผ่านกระบวนการลดค่าความขุ่นของน้ำอ้อย ก่อนนำไปตกผลึก ส่งผลให้สีของน้ำตาลอ้อยธรรมชาติเป็นสีเหลืองคล้ายสีน้ำตาลอ้อย สะอาดมากกว่าน้ำตาลทรายดิบคุณภาพสูง น้ำตาลอ้อยธรรมชาติจึงไม่สามารถนำไปบริโภคได้โดยตรง ให้รสชาติที่หวานหอมจากธรรมชาติ

กากน้ำตาล ถือว่าเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล ซึ่งมากด้วยคุณค่าทางเศรษฐกิจ และในปัจจุบันได้ทวีบทบาทความสำคัญต่อภาคอุตวหากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถใช้กากน้ำตาลเป็นวัตดุในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ หลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส อุตสหากรรมอาหารสัตว์ เป็นต้น ในปัจจุบันใช้กากน้ำตาลในการผลิตเอทานอลเป็นหลัก ดังนั้นจึงทำให้กากน้ำตาลกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญที่กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอกประเทศต้องการใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตต่าง ๆ

ความสำคัญของการวัดความขุ่น

เหตุใดการวัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน้ำตาลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะในระหว่างกระบวนการผลิตนั้นจะมีสารแขวนลอยอยู่ในปริมาณมาก ซึ่งสารแขวนลอยที่เกิดขึ้นหากพบในปริมาณมากจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการการกลั่นอ้อยที่ใช้ในการผลิตน้ำตาล ดังนั้นจึงทำให้ก่อนที่จะนำไปเข้าสู่กระบวนการกลั่นจึงต้องนำไปทดสอบหาความขุ่นเพื่อตรวจสอบปริมาณสารแขวนลอยก่อน และกำจัดสารแขวนลอยนั้นโดยวิธีต่าง ๆซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเลือกวัตถุดิบในโรงกลั่น แต่ก็จะมีข้อควรระวังในกรณีมีการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลงไปมากเกินพอก็อาจจะทำให้ส่งผลต่อรสชาติอีกด้วย สำหรับเกณฑ์การยอมรับของปริมาณสารแขวนลอยในน้ำตาลจะยอมรับในช่วงต่ำมาก ๆ หรือลักษณะทางกายภาพจะต้องใส ๆ นั่นแสดงว่าน้ำตาลมีความใสเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการแปรรูปต่อไป

แนะนำเครื่องวัดความขุ่น 

เครื่องวัดความขุ่นรุ่น HI88713 ที่รองรับมาตรฐานสากล ISO 7027 ตัวเครื่องสามารถวัดได้ในช่วงการวัด 0 – 1000 FUN / 10 – 4000 FAU / 0 – 4000 NTU รูปแหล่งแสงผลิตจากหลอด IR LED จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง มาพร้อมฟังก์ชันเก็บข้อมูลในเครื่องส่งถึง 200 ข้อมูล เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ

การวัดความขุ่นในกระบวนการผลิตน้ำตาล

(คลิ๊กเพื่อดูเครื่องมือเพิ่มเติม)

บริษัทฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.
Email Addresses
[email protected]
CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand