ไขข้อสงสัย I ตกลงกัญชาเสรีขนาดไหน

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจยุคใหม่ที่กำลังเป็นที่น่าจับตามองและหลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เนื่องจากในสมัยก่อนกัญชายังคงจัดอยู่ในกลุ่มพืชเสพติดและผิดกฎหมาย แต่ด้วยสรรพคุณของกัญชาที่มีประโยชน์ทางยามากมาย เมื่อกัญชาได้ผ่านการรับรองว่าถูกกฎหมายในขณะนี้ จึงทำให้ได้รับความสนใจในการปลูกและใช้งานกันอย่างแพร่หลายในระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับอุตสาหกรรมจนกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์หลักของการปลดล็อคกัญชาในปี 2565 โดยกระทรวงสาธารณสุข คือการรักษาทางการแพทย์ เพื่อทำการวิจัย และดูแลสุขภาพ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องทำความเข้าใจในข้อกฎหมายและการใช้งานเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและไม่ผิดกฎหมายนั่นเอง  

กัญชา กัญชง ถูกกฎหมายหรือไม่ ?   
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ “ปลดล็อคกัญชา” ออกจากสารเสพติดและยกเลิกความผิดฐานผลิต นำเข้าหรือส่งออก มีไว้ครอบครองเพื่อเสพ หรือจำหน่าย อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว แต่ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% โดยน้ำหนัก จึงทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีเสรีภาพด้านกัญชา 

“ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเปิดเสรีของกัญชา การควบคุมการใช้งาน
ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและผิดกฎหมายนั่นเอง”

กฎหมายควบคุม “กัญชา” กล่าวว่า      
ตามประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้พืชกัญชาเป็นพืชที่มีไว้ครอบครองแล้วไม่ผิดกฎหมาย แต่มีผลควบคุมเฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชา กัญชงที่มีสาร THC เกิน 0.2% ที่ยังคงเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 5 ในส่วนอื่นเป็นกัญชาถูกกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งสามารถใช้ได้ในครัวเรือนที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในพื้นที่สาธารณะ 

สำหรับในกรณีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปจะต้องขออนุญาตจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการใช้ทางการแพทย์ก็มีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะต้องใช้ส่วนผสมของกัญชาที่มีสารต่างๆ เช่น สาร THC ไม่เกิน 0.2%

ข้อควรรู้สำหรับผู้ประกอบการที่จะนำกัญชา กัญชง มาใช้ในอาหารเพื่อผลิตหรือจำหน่าย

ถึงแม้ว่าพืชกัญชาจะได้รับการยอมรับให้เป็นพืชที่ถูกกฎหมายอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ก็ยังคงมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้กัญชา ซึ่งรัฐบาลได้ควบคุมการใช้กัญชาโดยพิจารณาออกประกาศจากกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยให้พืชกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ขึ้นไปสามารถครอบครองได้ แต่ห้ามสูบในที่สาธารณะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร ห้ามจำหน่ายแก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร

15 มิถุนายน 2565 กระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ โดยกำหนดให้การกระทำใดๆ ทำให้เกิดกลิ่นหรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ และควบคุมไม่ให้มีการสูบหรือเสพในที่สาธารณะทุกประเภท

17 มิถุนายน 2565 มีผลบังคับใช้อนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาให้กับผู้ป่วยของตน และอนุญาตให้ผู้ป่วยข้างต้น สามารถครอบครอง ขนย้าย ดูแลเก็บรักษา และใช้ประโยชน์ในปริมาณที่จ่ายให้สำหรับการใช้ประโยชน์เป็นเวลา 30 วัน

รวมถึงประกาศเรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ. 2565 โดยกรมอนามัยประกาศว่ากำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องควบคุม กำกับ และจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและการต้องตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ ทางด้านผู้ประกอบการที่จะนำกัญชา กัญชงไปใช้ในกระบวนการผลิตเป้นสินค้า ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา เวชภัณฑ์ หรือเครื่องสำอางค์ ก็ต้องมีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นๆ

แนะนำเครื่องวัดค่ากรด-ด่าง / ค่าปริมาณแร่ธาตุในดินที่ใช้ในการปลูกพืชกัญชา

สภาวะของดินที่ใช้ในการปลูกพืชกัญชาเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและความเจริญเติบโตของต้นกัญชา ดังนั้นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ปลูกมีความมั่นใจว่าจะสามารถปลูกต้นกัญชาให้มีประสิทธิภาพสูง เราจึงขอแนะนำเครื่องวัดค่ากรด-ด่างและปริมาณแร่ธาตุโดยรวม รุ่น HI9814 ตัวเครื่องพร้อมสายยาว 1 เมตร แบบภาคสนาม สามารถพกพาได้สะดวก หน้าจอแสดงตัวเลขแบบดิจิตอลพร้อมกันที่หน้าจอ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว โดยคุณสมบัติที่สำคัญของตัวเครื่องสามารถคาริเบรทด้วยน้ำยา Quick ทำให้ประหยัดขั้นตอนการทำงานและเวลาในการใช้งาน พร้อมกับใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

 

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand