การวัดค่า pH สำหรับอุตสาหกรรมยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. ได้มีการรายงานว่าประเทศไทยมีโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตมากถึง 148 แห่ง (อ้างอิงจากปี 2564) โดยโรงงานที่สามารถผลิตวัตถุดิบตัวยาสำคัญได้เองคิดเป็น 5% เช่น ยาลดอาการปวดหัว ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ยารักษาสภาวะเลือดเป็นกรดขั้นรุนแรง เป็นต้น ดังนั้นตัวยาที่สามารถผลิตได้เอง จึงถูกใช้ในการผลิตยาสำเร็จรูปของโรงงานนั้นๆ เป็นหลัก และพบว่าประเทศไทยนำเข้าวัตถุดิบในการผลิตยามากถึง 90% ของปริมาณวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ในการผลิตยาสำเร็จรูป โดยกลุ่มยาที่ผลิตสูงสุด คือ กลุ่มยาแก้ปวด

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจในการรักษาสุขภาพมากขึ้น ในขณะที่บางกลุ่มรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ร่วมกับการออกกำลังกาย และสำหรับในบางกลุ่มรับประทานอาหารแบบตามใจปากจนมากเกินความต้องการของร่างกายก็จะทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นหนึ่งในปัจจัยสี่ของชีวิตมนุษย์อย่าง “ยารักษาโรค” จึงกลายเป็นอุตสาหกรรมน่าจับตามอง 

อุตสาหกรรมยา คือ

รู้หรือไม่ว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของ “การดูแลสุขภาพ” ในตลาดโลกมาตลอด และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นยารักษาโรคหรือยาในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะช่วยบำรุงร่างกายให้สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ดังนั้น อุตสาหกรรมยา ที่เป็นการผลิตยารักษาโรคและอื่นๆ หลากหลายในระดับอุตสาหกรรม เพื่อรับความต้องการของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

“อุตสาหกรรมยา หมายถึงยาแผนปัจจุบัน
และเวชภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคทุกประเภท”

 

ความสำคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมยา

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH Meter) เป็นเครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับใช้งานในห้องปฏิบัติ เนื่องจากทำให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะตัวเครื่องแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอลที่บริเวณหน้าจอ พร้อมฟังก์ชันอื่นๆ อีกมากมาย 

สำหรับในอุตสาหกรรมยา ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเสื่อมสภาพของยาคือ ค่า pH โดยพบว่าสามารถเร่งอัตราการเสื่อมสลายของตัวยาสำคัญได้ สำหรับตัวยาทั่วไปจะคงสภาพค่า pH อยู่ที่ 4-8 ดังนั้นจึงต้องมีการปรับความเป็นกรด-ด่างของสารละลายให้เหมาะสมกับตัวยาแต่ละตัว เพื่อป้องกันการสลายตัวของตัวยานั้นๆ เช่น ยาแอสไพรินสามารถคงตัวได้ดีที่สุดที่ค่า pH 2.4 แต่พบว่าหากค่า pH >10 ขึ้นไป จะทำให้ยาแอสไพรินมีอัตราการสลายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้การควบคุมค่า pH จัดเป็นปัจจัยที่ควรคำนึงเป็นอันดับต้นๆ

เครื่องวัดค่า pH ที่เหมาะสมคือ เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI5521 ด้วยลักษณะการใช้งาน ขนาดของตัวเครื่อง รวมถึงฟังก์ชันต่างๆ มีความเหมาะสมและสิ่งสำคัญที่สุดคือ ความถูกต้องแม่นยำของการอ่านค่าต้องมีประสิทธิภาพการทำงานสูง ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจในผลลัพธ์ของการอ่านค่า

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

สรุป 
ยาเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ของมนุษย์เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย เพราะยาจะช่วยทำให้ลดอาการของโรคต่างๆ ให้บรรเทาลง ทำให้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตจึงต้องละเอียดอ่อนและตรงตามมาตรฐานการผลิตทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการควบคุมค่ากรด-ด่าง ของยา ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของยาให้เป็นไปตามมาตราฐานของ อย. และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand