การวัดค่า pH I ในอุตสาหกรรมการเกษตร

อุตสาหกรรมการเกษตร

ถือ เป็นธุรกิจทางการเกษตรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องด้วยประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านวัตถุดิบและมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากร เช่น สภาพอากาศที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร การดูแลเอาใจใส่ในการเพาะปลูก รวมถึงคุณภาพของดินและเมล็ดพันธุ์ที่ดีในแต่ละพื้นที่ จึงทำให้อุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรของประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านการเกษตรระดับโลก

นอกจากประเทศไทยจะมีทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมากแล้ว การให้ความสำคัญสำหรับในขั้นตอนการดูแลทุกๆ ขั้นตอนของการทำการเกษตรตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงออกผลผลิต จึงต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ โดยเฉพาะในส่วนของขั้นตอนการดูแลผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด

ความหมายของอุตสาหกรรมการเกษตร

คือ ธุรกิจทางการเกษตรที่ผ่านระบบการผลิตด้วยเครื่องจักรที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม โดยผ่านกระบวนการผลิต การแปรรูป เพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีการจัดจำหน่ายในท้องตลาด หรือห้างสรรพสินค้าทั่วไป สำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

อย่างไรก็ตามกระบวนการที่สำคัญที่จะทำให้ได้ผลผลิตออกมาอย่างมีคุณภาพ คือขั้นตอนในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร อย่างเช่นการเลือก “ดิน” หรือ “น้ำ” ให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูก โดยต้องคำนึงถึงสภาพของดินแต่ละพื้นที่ รวมถึงควบคุมคุณภาพน้ำให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชพันธุ์ต่างๆ เพราะดินและน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้พืชเกิดการสังเคราะห์แสงและเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่

ความสำคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมการเกษตร

 

การวัดค่า pH สำหรับในอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อควบคุมการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสม เมื่อคุณภาพของดินดี นั่นหมายความว่าดินมีปริมาณแร่ธาตุที่เพียงพอเหมาะแก่การเพาะปลูก และยิ่งคุณภาพน้ำดีด้วยก็จะทำให้เราได้ผลผลิตสูง การวัดค่า pH ของพืชแต่ละชนิดแตกต่างกัน ซึ่งค่า pH ในช่วงที่เหมาะสม ต้องขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและอายุของการปลูกพืชนั้นๆ  ตามหลักมาตรฐานของการวัดค่า pH จะอยู่ในช่วง 5.5 – 7.0 และสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเพาะปลูกพืชอุตสาหกรรมทางการเกษตรควรตรวจสอบค่า pH เป็นประจำเพราะน้ำสามารถผันแปรค่า pH ได้ตลอดเวลาจากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือปัจจัยอื่นใดก็ตาม

ประเภทของเครื่องวัดค่า pH

การวัดค่า pH สำหรับการเกษตร คือการวัดค่า pH ในแหล่งอาหารของพืชเพราะค่า pH เป็นตัวบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตของพืชได้โดยตรง หากค่า pH ไม่คงที่ก็อาจจะส่งผลเสียต่อพืชได้ ซึ่งการปลูกในปัจจุบันมีให้เลือกหลากหลายวิธี นอกจากการปลูกโดยใช้ดิน โดยทั่วไปแล้วยังมีการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ที่เป็นการปลูกพืชโดยใช้น้ำผสมสารอาหารเป็นหลัก จึงสามารถวัดค่า pH ได้อยู่ 2 ประเภทตามการเพาะปลูกของพืชในอุตสาหกรรมการเกษตร ดังนี้
– การวัดค่า pH ในดิน คือการวัดสภาพของดินว่ามีค่าเป็นกรดหรือด่าง โดยช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวัด 5.5 – 7.0 pH แต่อย่างไรก็ตามควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของพืชชนิดนั้นๆ ที่เราจะปลูกก่อน เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความต้องการสารอาหารไม่เท่ากัน รวมถึงสภาวะแวดล้อม
– การวัดค่า pH ในน้ำ คือการวัดคุณภาพน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชไฮโดรโปนิกส์ว่ามีความเป็นกลางหรือไม่ เพราะน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญในการปลูกพืชประเภทนี้มาก เนื่องจากน้ำที่มีคุณภาพดีจะสามารถทำให้พืชดูดซึมสารอาหารไปใช้งานได้อย่างสะดวกและเพื่อทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดี

แนะนำเครื่องวัดค่า pH สำหรับในอุตสาหกรรมการเกษตร  
ถ้าหากต้องการให้พืชทางการเกษตรเจริญเติบโตได้ดีเพื่อสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพควรจะให้ความสำคัญกับขั้นตอนการเพาะปลูก นั่นคือการควบคุมค่า pH ในดินและในน้ำปุ๋ย ซึ่งควรมีการวัดค่าเพื่อให้ค่า pH มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูกอยู่เสมอ

เครื่องวัดค่า pH ในดิน (Soil pH Meter) รุ่น HI99121 และเครื่องวัด pH/EC/TDS/Temp ในน้ำ แบบ 4 in 1 รุ่น HI9814 จากฮานนา สามารถวัดค่าได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงมาพร้อมการแสดง ผลแบบดิจิตอลผ่านหน้าจอ LCD และมีฟังก์ชันครบครัน ใช้งานง่าย พกพาสะดวก

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand