เครื่องวัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงค่า COD & pH รุ่น HI83399-02