เครื่องวัดค่าออกซิเจนในน้ำ แบบเชิงแสง รุ่น HI98198