Showing 1–12 of 101 results

฿6,420.00

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) HI981034 HANNA เครื่องวัดกรด...

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/โออาร์พี

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบพกพา สำหรับชีส รุ่น HI981032

฿6,420.00

HI981032 เครื่องวัดค่า pH สำหรับชีส ได้รับการออกแบบมาเพ...

฿6,420.00

HI981036 เครื่องวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์แบรนด์ Hanna Instr...

฿6,420.00

HI981038 Foodcare Bread and Dough pH tester เป็นเครื่อง...

฿20,865.00

HI8424 เครื่องวัด pH ORP Meter และอุณหภูมิแบรนด์ Hanna ...

เครื่องวัดปริมาณกรด-ด่างและโออาร์พี (pH/ORP) แบบตั้งโต๊...

เครื่องวัดปริมาณกรด-ด่างและโออาร์พี (pH/ORP) แบบตั้งโต๊...

เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ

เครื่องวัดปริมาณการนำไฟฟ้า (EC/TDS/Resist/Salinity) แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI6321-02

เครื่องวัดปริมาณการนำไฟฟ้า (EC/TDS/Resist/Salinity) แบบ...

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบเชิงแสง (DO/BOD/OUR/SOU...

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบโพลาโรกราฟี (DO/BOD/OUR...

เครื่องไทเทรตหาความชื้นแบบอัตโนมัติ (Coulometric Karl F...

เครื่องไทเทรตแบบอัตโนมัติ (โพเทนชิโอเมตริก) รุ่น HI931-...