Showing 1–12 of 102 results

฿6,420.00

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) HI981034 HANNA เครื่องวัดกรด...

฿6,420.00

HI981032 เครื่องวัดค่า pH สำหรับชีส ได้รับการออกแบบมาเพ...

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง/โออาร์พี

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง แบบพกพา สำหรับเนื้อสัตว์ รุ่น HI981036

฿6,420.00

HI981036 เครื่องวัดกรด-ด่างเนื้อสัตว์แบรนด์ Hanna Instr...

฿20,865.00

HI8424 เครื่องวัด pH ORP Meter และอุณหภูมิแบรนด์ Hanna ...

HI6221 เป็นมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะที่มีความคล่องตัวพร้อมหน้า...

เครื่องวัดปริมาณการนำไฟฟ้า HI6321-02 เป็นเครื่องวัดค่าก...

HI6421 คือมิเตอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบตั้งโต๊ะที่ได...

HI6421P เป็นมิเตอร์วัดค่าออกซิเจนละลายน้ำแบบตั้งโต๊ะที่...

สินค้าทั้งหมด

Calibration Standard HI 701 Checker HC ®

฿802.50

Calibration Standard for HI 701 Checker HC ®