Showing 1–12 of 29 results

HI97735C เป็นโฟโตมิเตอร์แบบพกพาขั้นสูงสำหรับการวัดความก...

฿6,420.00

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) HI981034 HANNA เครื่องวัดกรด...

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง/โออาร์พี/ปริมาณไอออน รุ่น HI98191...

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (One-Channel Univ...

เครื่องวัดปริมาณกรด-ด่างและโออาร์พี (pH/ORP) แบบตั้งโต๊...

เครื่องวัดปริมาณกรด-ด่างและโออาร์พี (pH/ORP) แบบตั้งโต๊...

เครื่องวัดปริมาณการนำไฟฟ้า (EC/TDS/Resist/Salinity) แบบ...

เครื่องวัดปริมาณซีโอดี (COD) แบบภาคสนาม รุ่น HI97106 HI...

เครื่องวัดค่ากรด-ด่าง (pH) / การนำไฟฟ้า (EC) / ออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) ใช้ในห้องปฏิบัติการ/ห้องแลป เหมาะสำหรับแผนก R&D / QA / QC สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย ฯลฯ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบเชิงแสง (DO/BOD/OUR/SOUR) แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI6421-02

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบเชิงแสง (DO/BOD/OUR/SOU...

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำแบบโพลาโรกราฟี (DO/BOD/OUR...

เครื่องเตาย่อยสารเคมี รุ่น HI839150 สำหรับ 25 ช่อง เครื...

เครื่องมือวัดความชื้นด้วยเทคนิค Karl Fischer

เครื่องไทเทรตหาความชื้นแบบอัตโนมัติ (Coulometric Karl Fischer) รุ่น HI934-02

เครื่องไทเทรตหาความชื้นแบบอัตโนมัติ (Coulometric Karl F...