แสดงทั้งหมด 11 ผลลัพท์

เครื่องวัดปริมาณซีโอดี (COD) แบบภาคสนาม รุ่น HI97106 HI...

เครื่องเตาย่อยสารเคมี รุ่น HI839150 สำหรับ 25 ช่อง เครื...

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์

เครื่องวัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงค่า COD & pH รุ่น HI83399-02

เครื่องวัดคุณภาพน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงค่า COD & pH ...

เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์

เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย แบบหลายพารามิเตอร์ และ COD & pH รุ่น HI83314-02

เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย แบบหลายพารามิเตอร์ และ COD &...

The HI 839800 COD reactor is an easy to use test tube heater. Its well-marked user interface provides intuitive operation. The reactor is equipped with two predefined temperature settings: 150º and 105ºC. COD and total phosphorus digestions are conducted at 150ºC, and total nitrogen digestions are at the 105ºC.