ความกระด้างของน้ำในกระบวนทำความสะอาดระบบซีไอพี (CIP)

ความกระด้างของน้ำในกระบวนทำความสะอาดระบบซีไอพี (CIP)

ในกระบวนการผลิตอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีคุณภาพทางจุลินทรีย์ที่ดีนั้น การทำความสะอาดอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากผิวของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์อาหารหรือเครื่องดื่มจะเป็นแหล่งสำคัญในการปนเปื้อนจุลินทรีย์เข้าไป จุลินทรีย์จะสามารถเจริญได้อย่างรวดเร็ว และเกิดการปนเปื้อนไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ทันทีหลังจากผลิตเสร็จสิ้นในแต่ละกระบวนการ และเมื่อทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการสเตอริไลซ์ผิวของอุปกรณ์ด้วย เพื่อทำลายจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่อาจจะคงเหลืออยู่

ระบบซีไอพี (CIP)

เป็นระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์แปรรูปอาหารที่ต่อกันเป็นสายการผลิตหรือเครื่องจักรแต่ละตัวแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ออกจากกัน เป็นการทำความสะอาดแบบเปียกด้วยสารละลาย CIP หลายชนิด ได้แก่ น้ำ สารซักฟอก สารทำความสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ 5 ปัจจัยหลัก คือ ระยะเวลานการสัมผัส อุณหภูมิในการใช้งาน ปฏิกิริยาในการเกิดระหว่างสารทำความสะอาด CIP กับสิ่งสกปรก กำลังแรงในการชะล้าง และเทคโนโลยีของตัวเครื่องมือ

การทำความสะอาดด้วยระบบซีไอพี (CIP)

ระบบซีไอพี เป็นระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์ โดยการหมุนเวียนน้ำ สารทำความสะอาดทั้งชนิดกรดและด่าง รวมทั้งสารฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ผ่านอุปกรณ์ชนิดต่างๆ โดยที่ไม่ต้องถอดอุปกรณ์ออก สารละลายต่างๆ จะถูกดันด้วยปั๊มที่มีกำลังอัดสูง ทำให้ไหลด้วยความเร็วสูงผ่านไปตามท่อ แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน ปั๊ม วาล์ว โดยจะพ่นสารละลายที่ใช้ทำความสะอาดอย่างเร็วและแรง แล้วปล่อยให้ไหลลงตามผนังของถัง

ความเจ็บป่วยที่เกิดจากอาหารเป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณะสุขที่พบมากที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นทางด้านสาธารณสุขจึงได้กำหนดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของอาหารให้เข้มงวดขึ้น เพื่อลดปัญหาดังกล่าวให้น้อยลง ความสะอาดของเครื่องจักรในการแปรรูปอาหารจึงเป็นเป็นหนึ่งในแนวทางหลักเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนด โดยส่วนมากโรงงานขนาดใหญ่จะใช้ระบบทำความสะอาดแบบ CIP เพื่อช่วยทำความสะอาด เนื่องจากมีความสะดวกและไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตในเรื่องระยะเวลาเพราะการทำความสะอาดแบบระบบ CIP ไม่ต้องถอดชิ้นส่วนออกมาทำความสะอาด ซึ่งจะแตกต่างไปจากเดิมที่จะต้องหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด และจะต้องใช้เวลาในการประกอบเครื่องจักร

ความกระด้างของน้ำที่เกิดจากไอออนของเกลือที่ละลายอยู่ภายใน ส่วนใหญ่จะพบแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก หากพบในปริมาณมากจะทำให้เกิดปัญหาสำคัญในระบบ CIP เช่น รบกวนประสิทธิภาพของน้ำยาฆ่าเชื้อและสารซักฟอกที่มีฤทธิ์กัดกร่อน รวมถึงก่อให้เกิดการสะสมของตะกรันภายในอุปกรณ์ CIP ดังนั้นปริมาณความกระด้างในระบบ CIP จึงมีผลต่อการทำความสะอาด ดังนี้ หากปริมาณความกระด้าง >100 mg/L จะต้องมีการใช้ปริมาณของสารทำความสะอาดเพิ่มมากขึ้น นั่นหมายถึงเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และหากพบ >500 mg/L จะต้องทำการปรับคุณภาพของน้ำภายในด้วยสารฟอสเฟตหรือ EDTA โดยการเติมลงในสารซักฟอก เพื่อให้เกิดการจับกับแคลเซียมและแมกนีเซียม และกำจัดออก ทำให้สารทำความสะอาดทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ความกระด้างของน้ำในกระบวนทำความสะอาดระบบซีไอพี (CIP)

แนะนำเครื่องวัดความกระด้างของน้ำ

เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ รุ่น HI97735C ตัวเครื่องสามารถวัดได้ใน 3 ช่วงการวัด คือ ช่วงต่ำ 0-250 mg/L ช่วงกลาง 200-500 mg/L และช่วงสูง 400-750 mg/L ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต ระบบแหล่งแสงผลิตจากหลอด LED จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการอุ่นเครื่อง มาพร้อมฟังก์ชันเก็บข้อมูลในเครื่องสูงถึง 50 ข้อมูล เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ในกระบวนการผลิตมีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ

 

 HI97735C  HI97735

 

 

 

 

 

 

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand