การวัดค่า EC ในน้ำบริสุทธิ์ I Hanna Instruments

น้ำบริสุทธิ์ คือน้ำที่ปราศจากสิ่งปนเปื้อนทุกชนิด เกิดจากกระบวนการกลั่นเพื่อกำจัดสารปนเปื้อนต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำออก น้ำบริสุทธิ์จึงไม่มีสารใดๆ ละลายอยู่เลย ซึ่งน้ำบริสุทธิ์นั้นมีความสามารถในการทำละลายได้สูงกว่าน้ำทั่วไป จึงทำให้ไม่เหมาะสำหรับการอุปโภคบริโภค เนื่องจากเป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่ออ่อนในร่างกายและทำให้ขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่เหมาะสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ งานวิจัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือโรงงานอุตสาหกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 

รู้จักค่า EC คืออะไร

ค่าการนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity หรือ EC) หมายถึงการวัดความสามารถในการการส่งกระแสไฟฟ้าของน้ำ โดยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออนที่นำไฟฟ้าอยู่ในน้ำโดยตรง ไอออนที่นำไฟฟ้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นจากวัสดุอนินทรีย์ เช่น คลอไรด์ สารประกอบอัลคาไลน์ คาร์บอเนต ซัลไฟต์ คลอรีน รวมถึงเกลือที่ละลายในน้ำด้วย

ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ความเค็มและปริมาณของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) ทั้งหมดล้วนใช้ในการคำนวณค่า EC ของน้ำ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ถ้าน้ำบริสุทธิ์มากๆ ค่า EC จะต่ำ แต่หากค่าการนำไฟฟ้าสูงก็อาจจะหมายถึงในน้ำมีสารพิษปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไอออนส่วนเกินที่มีส่วนทำให้เกิดการนำไฟฟ้าที่สูงขึ้นสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้นั่นหมายถึงน้ำที่ไม่บริสุทธิ์

ความสำคัญของการวัดค่า EC หรือค่าการนำไฟฟ้า

ค่า EC ในน้ำจะทำให้เราสามารถวิเคราะห์แหล่งน้ำ หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของช่วงการนำไฟฟ้าในน้ำนั้นๆ การเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงอันตรายในแหล่งน้ำนั้นๆ หรือมีค่า EC ที่สูงเกินไป ซึ่งก็จะส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำและสุขภาพของมนุษย์ หากบริโภคเป็นระยะเวลานาน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม โดยสิ่งเหล่านี้สามารถป้องกันได้หากมีการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้าให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม

ประโยชน์ของการวัดค่าความนำไฟฟ้า กับอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

  • การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์
    การวัดค่าการนำไฟฟ้าจะบ่งบอกถึงระดับความเค็ม ปริมาณของสารอาหารที่ละลายอยู่ในดินว่าเพียงพอหรือไม่ ? โดยการวัดค่า EC ในน้ำจะช่วยให้งานด้านเกษตรและเลี้ยงสัตว์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและการเพาะเลี้ยงสัตว์

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะช่วยประเมินค่าความเค็มของน้ำและระดับของของแข็งที่ละลายในน้ำทั้งหมด ทั้งยังสามารถแปลงการอ่านค่าการนำไฟฟ้าเป็นค่า TDS หรือความเข้มข้นของความเค็มได้อีกด้วย เพื่อช่วยให้ระดับน้ำและการดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น          

  • การบำบัดน้ำเสีย

การวัดค่าการนำไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญมากในการช่วยจัดการคุณภาพน้ำให้ดีมากขึ้น เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ให้สมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีการระบายน้ำเสีย

  • การทดลองวิทยาศาสตร์

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า นิยมนำมาใช้เพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง เนื่องจากการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้นจะต้องมีความละเอียดและแม่นยำสูง ดังนั้นน้ำที่จะนำมาใช้ในการทดลองจึงจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนว่าเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์ระดับใด 

  • การบำรุงรักษาสระน้ำเกลือ

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสามารถช่วยตรวจสอบสารเคมีและระดับความเค็มในสระว่ายน้ำได้ เพื่อให้สระว่ายน้ำของคุณปลอดภัยและอยู่ในระดับความเค็มที่เหมาะสม

  • การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำและระบบ Cooling Tower

สำหรับหม้อไอน้ำ การที่มีสิ่งเจือปนที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำอาจทำให้เกิดปัญหาได้ เพราะการสะสมของสารปนเปื้อนจะส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในหม้อไอน้ำ ดังนั้นการมีเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าจะช่วยตรวจสอบบสารปนเปื้อนได้เป็นอย่างดี

 

แนะนำเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าสำหรับน้ำบริสุทธิ์ (EC Meter) รุ่น HI98308 / HI98309 ตัวเครื่องแบบพกพาสะดวก สามารถตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อใช้ในการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของน้ำกลั่น โดยมีช่วงการวัด 0.0 – 99.99 µS/cm ความถูกต้อง ± 2% พร้อมโหมดชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 0 – 50 ˚C เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารในกระบวนการผลิต อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมบำบัดน้ำต่างๆ ฯลฯ

(คลิกเพื่อดูสินค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand