ทำไมจึงต้องวัดค่า ORP ในน้ำ ?

โออาร์พี (ORP: Oxidation Reduction Potential) หรือเรียกว่า Redox เป็นการวัดค่าไอออนในน้ำที่แสดงความสามารถในการรับและให้อิเล็กตรอน หรือในทางวิทยาศาสตร์คือการวัดความสามารถของสารในการออกซิไดร์และการรีดิวซ์สารอื่นๆ หากมีความสามารถในการเกิดรีดักชันสูงจะทำให้ค่า ORP ลดลง (เป็นลบ) แต่หากมีความสามารถในการเกิดออกซิเดชันสูงจะทำให้ค่า ORP เพิ่มขึ้น (เป็นบวก) โดยทั่วไปจะถูกวัดเป็นแรงดันไฟฟ้าแสดงค่าเป็นบวก (รับอิเล็กตรอน) และเป็นลบ (ให้อิเล็กตรอน) ในหน่วยมิลลิโวลย์ (mV)

ความสำคัญของ ORP ในการทดสอบน้ำ
โดยทั่วไปการทดสอบหาค่า ORP เพื่อกำหนดหาค่าศักย์ไฟฟ้าในการออกซิไดซ์หรือการรีดิวเซอร์ของตัวอย่างน้ำ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำ โดยเฉพาะน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นหากในแหล่งน้ำเสียมีคลอรีนเป็นองค์ประกอบหลักจะทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าค่า ORP โดยรวมจะเป็นบวก หรือหากในน้ำเสียมีไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นองค์ประกอบหลักจะทำให้สามารถคาดเดาได้ว่าค่า ORP โดยรวมจะเป็นลบมาก ดังนั้นการควบคุมค่า ORP จึงเป็นส่วนสำคัญในการทดสอบคุณภาพน้ำ เพื่อความปลอดภัยในการบริโภคและสัมผัส การตรวจสอบค่า ORP เป็นประจำจะทำให้เราสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อพร้อมกับปรับแผนการบำบัดให้เหมาะสมได้ทันที

เมื่อเปรียบเทียบค่า ORP ในน้ำ พบว่า น้ำประปา น้ำบาดาล น้ำพุ และน้ำรีเวอร์สออสโมซิส มีค่า ORP ประมาณ +300 mV โดยน้ำส่วนใหญ่มีค่า ORP เป็นบวก ยกเว้นน้ำอัลคาไลน์ต้านอนุมูลอิสระด้วยค่า ORP เป็นลบ เพื่อทำให้ออกซิเจนที่ไม่เสถียรในร่างกายของเราเป็นกลาง

ระดับ ORP สำหรับการใช้งานทั่วไปที่เหมาะสม ดังนี้

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

150 – 250 mV

คูลลิ่งทาวเวอร์

250 – 350 mV

สระว่ายน้ำ

400 – 475 mV

อ่างน้ำร้อน

450 – 600 mV

การฆ่าเชื้อโรคในน้ำ (มีคลอรีนปนในน้ำ)

600+ mV


ค่า
ORP นั้นมีประโยชน์ในการจัดการน้ำเสียอย่างไร ?          
ค่า ORP ที่เป็นบวกสูงเป็นที่ต้องการในการบำบัดสิ่งปฏิกูล สระว่ายน้ำ และสปา เพราะยิ่งค่า ORP สูงก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมากขึ้น นั่นหมายถึงการฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อโรคสูง ในการบำบัดน้ำเสีย ORP ยังใช้ในการตรวจสอบและควบคุมปฏิกิริยาลดการเกิดออกซิเดชันในกระบวนการทางอุตสาหกรรม เช่น ในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ORP มักใช้เพื่อรักษาสารเคมีออกซิไดซ์ที่มากเกินไป เช่น คลอรีน ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และโอโซน หรือสารเคมีที่ลดปริมาณ เช่น ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และโซเดียมซัลไฟต์

แนะนำเครื่องวัดค่า ORP ของฮานนา
การเลือกเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของน้ำจะต้องเลือกเครื่องมือที่ผ่านการรองรับตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับกัน น่าเชื่อถือ และให้ผลการอ่านค่าที่ถูกต้องแม่นยำ
HI98120 เครื่องวัดค่า ORP/Temp แบบพกพาสะดวก ตัวเครื่องสามารถวัดได้ในช่วง ± 1000 mV ความละเอียด 1 mV และความถูกต้องแม่นยำ ± 2 mV         
HI991003
เครื่องวัดค่า pH/ORP/Temp แบบภาคสนาม ตัวเครื่องสามารถวัดได้ในช่วง ± 1999 mV ความละเอียด 1 mV และความถูกต้องแม่นยำ ± 2 mV

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.


Email Addresses
[email protected]


CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand