การวัดค่า pH ในน้ำดื่มสำคัญอย่างไร

“น้ำ” เป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจำวัน การอุปโภคบริโภค และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมาย สำหรับในส่วนของภาคโรงงานอุตสาหกรรมก็สำคัญมากๆ เช่นกัน เนื่องจากมีการใช้งานน้ำต่อวันในปริมาณที่สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานเกี่ยวกับอาหาร ดังนั้นน้ำที่มีความสะอาดได้รับการรับรองตามมาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพและสุขภาพร่างกายที่ดี

น้ำดื่มคืออะไร
น้ำที่สามารถนำมาบริโภคได้อย่างปลอดภัย เมื่อดื่มแล้วไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและถูกสุขลักษณะ โดยมีความสะอาดปราศจากเชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสต่างๆ รวมถึงต้องไม่มีกลิ่นอันพึงประสงค์ สิ่งสกปรก และสารพิษต่างๆ แต่ถ้าหากมีแร่ธาตุหรือสารบางอย่างปะปนอยู่ก็ต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ถูกกำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมอนามัย  

“สิ่งสำคัญที่สามารถเป็นตัวกำหนดได้ว่าน้ำดื่มมีความสะอาดปลอดภัย

และเป็นไปตามมาตรฐานสามารถตรวจสอบด้วยการวัดค่า pH ในน้ำดื่ม”

ค่า pH ในน้ำดื่มต่าง ๆ ที่ควรรู้

ค่า pH ในน้ำดื่มที่เราควรรู้
ตามหลักทฤษฎีค่า pH มีระดับตั้งแต่ 0 – 14 pH ในน้ำที่มีความสะอาดบริสุทธิ์จะต้องมีค่า pH = 7 ซึ่งเป็นค่าความเป็นกลาง ในส่วนของน้ำดื่มควรจะต้องควบคุมให้ค่า pH อยู่ที่ 6.5 – 8.5 แต่อย่างไรก็ตามน้ำดื่มนั้นมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์ในตลาด ดังนั้นทำให้ค่า pH ในน้ำดื่มแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้

ค่า pH ที่เป็นกลาง คือน้ำดื่มทั่วไปส่วนใหญ่จะมีความเป็นกลาง ซึ่งอยู่ที่ pH = 7 หรืออาจมีค่า pH ที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า 7 เล็กน้อยได้

ค่า pH ที่เป็นกรด คือน้ำดื่มจำพวกน้ำอัดลมที่มีค่าความเป็นกรดสูง ซึ่งส่วนใหญ่น้ำอัดลมจะพบค่า pH อยู่ที่ 2 กว่าๆ – 3

ค่า pH ที่เป็นด่าง คือน้ำดื่มที่พบค่า pH มากกว่า 8 จนถึง 12 โดยเราจะเคยได้ยินกันว่า “น้ำอัลคาไลน์” ซึ่งค่า pH จะขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตของแต่ละแบรนด์ นอกจากนี้น้ำแร่จากธรรมชาติก็ถือว่าจัดอยู่ในน้ำที่มีค่าความเป็นด่าง ซึ่งค่า pH จะพบอยู่ที่ 8.0 – 8.5 นั่นเอง

 

 

 

ทำไมถึงต้องรู้ค่า pH

ค่าความเป็นกรด-ด่างเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของน้ำ ทำให้เราสามารถควบคุมการผลิตน้ำดื่มที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต รวมถึงควบคุมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นการที่จะทำให้น้ำดื่มมีคุณภาพถูกหลักอนามัยจึงควรควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่างเพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากสารตกค้างที่อยู่ในน้ำ

วิธีการวัดค่า pH ในน้ำ     
การวัดค่า pH ให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุดจะต้องใช้เครื่องมือช่วยในการวัดค่า pH ซึ่งในปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลากหลายแบบ เช่น การใช้กระดาษลิตมัสเพื่อเปรียบเทียบสี ซึ่งเป็นการทดสอบแบบง่ายๆ ในการบ่งบอกว่าน้ำมีค่า pH อยู่ในช่วงกรด กลาง หรือด่าง แต่อาจจะไม่ได้บอกค่าเป็นตัวเลข จึงเป็นการวัดแบบกว้างๆ เท่านั้น หรือการใช้เครื่องวัดค่า pH ด้วยเทคนิคการวัดค่าต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วอ้างอิงและขั้ววัด การแสดงผลรายงานเป็นตัวเลขดิจิตอล โดยการวัดด้วยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำมากกว่าการใช้กระดาษลิตมัสเพื่อเทียบสี

สรุป น้ำดื่มที่เราบริโภคกันในทุกๆ วัน มีความสำคัญในการดำรงชีวิต จึงควรมีการตรวจวัดค่าต่างๆ เพื่อให้มีคุณภาพน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะการตรวจสอบค่า pH ถือเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญสำหรับในกระบวนการผลิตน้ำดื่ม เราจึงขอแนะนำตัวเครื่องวัดค่า pH สำหรับน้ำดื่มโดยเฉพาะ รุ่น HI99192 แบบภาคสนาม ตัวเครื่องสามารถใช้งานง่าย สะดวกในการพกพา และให้ผลการวัดที่มีประสิทธิภาพสูง จากแบรนด์ Hanna

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand