ค่า pH สำคัญอย่างไร? ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ

คือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องนุ่งห่ม เป็นตัวช่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ ความประณีต จึงทำให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก จึงทำให้การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยสิ่งสำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ คือการควบคุมค่า pH ซึ่งเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการประเมินคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นการผลิตสินค้าจากเส้นใย เส้นด้าย ผ้า และนำมาเข้าสู่กระบวนการถักทอเป็นเครื่องนุ่งห่มต่างๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าห่ม ปลอกหมอน หรือของตกแต่งต่างๆ ที่ทำให้เกิดความสวยงาม สิ่งเหล่านี้เราล้วนใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของเรา แต่อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมนี้มีปริมาณมาก เนื่องจากต้องอาศัยน้ำเป็นตัวกลางในกระบวนการผลิตเกือบทุกขั้นตอน โดยส่วนน้อยมากจะซึมเข้าสู่เนื้อผ้า และในบางส่วนเมื่อใช้เสร็จก็จะถูกปล่อยออกมาเป็นน้ำทิ้งนั่นเอง

น้ำเสียในอุตสาหกรรมสิ่งทอ       
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตสูง โดยมาจากขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้        
            1. น้ำที่ใช้ในกระบวนการ เช่น น้ำที่ใช้ในการฟอกย้อม พิมพ์ และการตกแต่ง ซึ่งหลักๆ มาจากกระบวนการต้มแป้ง กระบวนการทำความสะอาด กระบวนการฟอกขาว และกระบวนการชุบมัน กระบวนการย้อมสีและตกแต่ง กระบวนการพิมพ์ผ้า           
            2. น้ำที่ใช้ในหม้อน้ำ      
            3. น้ำหล่อเย็น  
            4. น้ำล้างเครื่องมือและทำความสะอาดโรงงาน เช่น น้ำล้างถังเตรียมสี  
            5. น้ำจากแหล่งอื่นๆ เช่น การอุปโภคและการบริโภคของพนักงาน

ความสำคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอควรจะให้ความสำคัญต่อการวัดค่า pH เพราะผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เส้นใย เส้นด้าย ผ้า ได้ผ่านกระบวนการทางกายภาพและเคมีมาก่อนที่จะนำลงสู่ท้องตลาดจนมาถึงมือผู้บริโภค ซึ่งอาจจะมีสารเคมีตกค้างจากกระบวนการผลิต ดังนั้นค่า pH จึงเป็นตัวบ่งชี้ถึงค่าจำกัดของสารอันตรายที่จะส่งผลต่อผู้บริโภค สำหรับในกระบวนการฟอกย้อมจะพบค่า pH สูงมากประมาณ 9.0 – 12.0 pH ซึ่งเกิดจากสารเคมีโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมคาร์บอเนต ดังนั้นจึงต้องควบคุมค่า pH ที่จะสามารถสัมผัสได้โดยตรงต่อผิวหนังควรควบคุมให้อยู่ในช่วง 4.0-9.0 pH และโดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5.5 – 7.0 pH ของผิวหนังมนุษย์ ดังนั้นความสำคัญของการวัดค่า pH ในอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

มาตรฐานน้ำทิ้งโรงงานฟอกย้อม

ดัชนีวิเคราะห์

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน

กรมเจ้าท่า

พีเอช (pH)

5.5 – 9.0 5.5 – 9.0 6.5 – 8.5 5.0 – 9.0

บีโอดี (BOD)

<60 <60 <20

<20-60

ซีโอดี (COD) <400 <400

ของแข็งละลายในน้ำ (TDS) <50 <50 <30

แนะนำ เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ รุ่น HI2002-02   
การวัดค่า pH ในทุกกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเพื่อให้ได้คุณภาพของสินค้าที่ดี รวมถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค การเลือกเครื่องมือในการวัดค่า pH จึงมีความจำเป็นจะต้องเลือกเครื่องมือที่ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง เพื่อให้ผลการวัดเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทางเราจึงขอนำเสนอเครื่องวัดค่า pH/ORP รุ่น Edge HI2002-02 รายงานผลการวัดที่เที่ยงตรง แม่นยำ โดยได้รับการยอมรับจากงานวิจัยและพัฒนาระดับโลก ตัวเครื่องมาพร้อมกับใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง มาพร้อมฟังก์ชันมากมาย รวมถึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่าน USB จึงทำให้ผู้ใช้งานทำงานง่ายสำหรับการรายงานผล

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand