การวัดสีของน้ำ I Hanna Instrument

น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในชีวิตประจำวันของเราทุกคน การวัดสีของน้ำจึงเป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ำมีความเหมาะสมสำหรับการบริโภคหรือใช้ในกระบวนการผลิตหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามการวัดค่าสีของน้ำเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดก็ต้องอาศัยวิธีการหรือเครื่องมือที่มีคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด และสำหรับการประเมินสีของน้ำด้วยการสังเกตจากสายตาสามารถทำได้แต่จัดเป็นวิธีที่ค่อนข้างมองยาก เนื่องจากสายตาของคนเราไม่สามารถแยกสีที่มีความใกล้เคียงกันได้นั่นเอง

การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยการสังเกตสีของน้ำ        
การตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นสามารถทำได้โดยการวัดค่าสีของน้ำ จะสามารถบ่งบอกถึงสาเหตุในการเปลี่ยนสีของน้ำ รวมถึงสิ่งปนเปื้อนที่ละลายอยู่ในน้ำด้วย เพื่อช่วยแสดงให้เห็นถึงคุณภาพน้ำที่มีความสะอาดและปลอดภัย ในการวัดเบื้องต้นในกรณีไม่มีอุปกรณ์เราก็สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า เพียงแค่ตักน้ำใส่ในโหลแก้วแบบใส โดยผลลัพธ์สีของน้ำจะบ่งบอกถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดสีได้ ดังนี้

สีของน้ำ

สาเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ไม่มีสีหรือใส

ยังไม่สามารถระบุได้ว่าน้ำสะอาดหรือไม่

สีเขียว

แพลงก์ตอนพืช
สีเหลือง สีน้ำตาลใส

ซากพืชที่ย่อยสลาย

สีแดงปนเหลือง

สาหร่ายในน้ำ

สีน้ำตาลขุ่น สีแดง

ตะกอนดินเจือปน กัดเซาะหน้าดินและชายฝั่ง
สีรุ้ง

คราบน้ำมันปนเปื้อนบนผิวน้ำ

สีดำหรือเทา

ของเสียสิ่งปฏิกูลต่างๆ เจือปน หรือพบแร่ธาตุบางชนิดปนอยู่ด้วย

แต่อย่างไรก็ตามการวัดค่าสีจากการประเมินทางสายตาก็เป็นเพียงการตรวจสอบขั้นพื้นฐานเท่านั้น อาจจะยังไม่สามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที เนื่องจากยังไม่มั่นใจในคุณภาพของน้ำ การวัดค่าสีของน้ำจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ เพื่อผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกสบายต่อผู้ใช้งาน โดยตัวเครื่องวัดค่าสีของน้ำที่นิยมใช้งานกันจะอาศัยเทคนิคการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นแบบเฉพาะจง (Photometer)

มาตรฐานคุณภาพน้ำตามข้อกำหนดของกรมอนามัยและ สมอ.

พารามิเตอร์

กรมอนามัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

สี

ไม่เกิน 15 PCU ไม่เกิน 5 PCU

pH

6.5-8.5

6.5-8.5

ความขุ่น ไม่เกิน 5 NTU

ไม่เกิน 5 NTU

กลิ่น

ไม่กำหนด ไม่กำหนด
ความกระด้าง ไม่เกิน 500 mg/L

ไม่เกิน 100 mg/L

TDS ไม่เกิน 1000 mg/L

ไม่เกิน 500 mg/L

 

เครื่องวัดค่าสีของน้ำ (Photometer)   
หลักการวัดค่าสีของน้ำจะอาศัยวิธีการเปรียบเทียบแพลทินัมโคบอลต์ นิยมวัดค่าสีเฉพาะหน่วยสีที่เป็นโทนสีเหลืองเท่านั้น ซึ่งเหมาะสมสำหรับการวัดค่าสีในแหล่งน้ำธรรมชาติ เนื่องจากส่วนมากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมักจะมีเฉดโทนสีเหลืองส้ม ตามวิธีทดสอบมาตรฐาน ASTM D1209 เครื่องวัดสีของน้ำที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ประสิทธิภาพการทำงานสูง รายงานค่าในหน่วย PCU (Platinum cobalt units) ให้ความละเอียด 1 PCU และความถูกต้องแม่นยำ ±10 PCU หรือ ±5% ของการอ่านค่าที่อุณหภูมิ 25 ˚C รุ่น HI97727 จากบริษัท Hanna Instruments

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

 

 

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ
“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

Email Addresses
shop@hannathaicom

CONTACT US
Line : @hannathailand
FB : HannaThailand