ควบคุมคุณภาพน้ำ | ระบบบอยเลอร์และคูลลิ่งทาวเวอร์

การควบคุมคุณภาพน้ำสำหรับระบบบอยเลอร์และคูลลิ่งทาวเวอร์ เป็นสิ่งสำคัญที่โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตควรจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจถึงกระบวนการควบคุมดูแลระบบให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดเพื่อควบคุมงบประมาณ ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานที่ดี ซึ่งปัญหาหลักมักเกิดจากคุณภาพของน้ำก่อนเข้าระบบ จึงทำให้มีการเพิ่มกระบวนการเตรียมน้ำที่มีคุณภาพดีก่อน เพราะแหล่งน้ำในแต่ละพื้นที่มีสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ต่างกันส่งผลให้คุณภาพน้ำก็ต่างกันด้วย

ระบบบอยเลอร์ คือเครื่องจักรผลิตไอน้ำแบบหม้อต้มที่นับว่ามีบทบาทอย่างมากและเป็นหัวใจสำคัญของโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต ดังนั้นจึงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลเพื่อควบคุมระบบ โดยปัจจัยที่จะก่อให้เกิดปัญหา คือการควบคุมคุณภาพของน้ำในระบบ เนื่องมาจากชั้นหินที่สะสมและก่อตัวขึ้นจนหนาทำให้ความร้อนถูกถ่ายเทไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ความต้องการใช้ไอน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิต จนต้องเกิดการเพิ่มพลังงานเข้าไปมากกว่าปกติ การเร่งไฟเรื่อยๆ จะทำให้โลหะภายในอ่อนตัวจนรับแรงดันไอน้ำไม่ไหวและเกิดการระเบิดในที่สุด รวมถึงน้ำส่งผลต่อการเกิดสนิมทำให้เกิดการกัดกร่อนบนผิวโลหะ

ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการระบายความร้อนจากอุณหภูมิสูงของเครื่องจักร ซึ่งเกิดจากการเสียดสีจนทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงสูงสุด ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรต่ำลง แต่ในขณะเดียวกันถ้าน้ำคูลลิ่งทาวเวอร์ถูกป้อนเข้าไปเพื่อระบายความร้อน ก็จะนำพาเอาความร้อนออกมาด้วย และพบว่าน้ำจะได้รับพลังงานจากความร้อนทำให้เกิดแร่ธาตุต่างๆ เช่นแคลเซียม ไบคาบอร์เนตละลายอยู่ในน้ำเจือปนออกมาด้วย เมื่อวัดค่า TDS และความกระด้างพบว่าค่าสูงเกิดเป็นตะกรันตามพื้นผิวตลอดแนวที่น้ำไหลผ่าน จนในที่สุดทำให้เกิดการปิดกั้นการระบายความร้อน และผลที่ตามมาเมื่อสภาวะที่อุณหภูมิคงที่จะเกิดคราบหรือกลุ่มแบคทีเรียและจุลชีพเล็กๆ สะสมจำนวนมาก

 

“การติดตั้งระบบบอยเลอร์เป็นสิ่งที่ดีช่วยประหยัดพลังงานมากและช่วยรักษ์โลก
ซึ่งในปัจจุบันนิยมติดตั้งกันอย่างกว้างขวางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิต”

 

ข้อมูลหม้อน้ำในประเทศไทยแยกตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

ประเภทอุตสาหกรรม

จำนวนหม้อน้ำ (ลูก)

สัดส่วน (%)

อุตสาหกรรมกระดาษ

342

3.88

อุตสาหกรรมเคมี

1,389

15.76

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

675

7.66

อุตสาหกรรมไม้

549

6.23

อุตสาหกรรมโลหะมูลฐาน

77

0.87

อุตสาหกรรมสิ่งทอ หนังสัตว์

1,713

19.43

อุตสาหกรรมอโลหะ

69

0.78

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

3,508

39.79

อุตสาหกรรมอื่นๆ

494

5.60

รวม

8,816

100.00

 

สิ่งที่ควรรู้ ! ระบบน้ำบอยเลอร์และคูลลิ่งทาวเวอร์ต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง ?

 

ความเป็นกรด-ด่าง

อลูมินัม ความกระด้างของน้ำ

ของแข็งที่ละลายในน้ำ

แอมโมเนีย

โบรมีน คลอรีนไดออกไซด์

คลอรีนอิสระ

คลอรีนรวม

โครเมียม ทองแดง

ไฮดราซีน

เหล็ก

โมลิบดีนัม ไนเตรต

ไนไตรท์

ออกซิเจน

ฟอสเฟต ซิลิกา

สังกะสี

 

อ้างอิงตามประกาศของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ ดังนี้

 

พารามิเตอร์

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ความกระด้างของน้ำ

คุณภาพน้ำก่อนเข้าระบบ

5.8 – 9.5

ไม่เกิน 10 mg/L

คุณภาพน้ำในหม้อน้ำ

8.5 – 11.8

ไม่เกิน 3,500 mg/L

 

เครื่องมือที่จะช่วยทำให้การวัดคุณภาพน้ำเป็นเรื่องง่าย ประสิทธิภาพการวัดค่าถูกต้องแม่นยำมาพร้อมฟังก์ชันการใช้งานแบบครบครัน สามารถพกพาไปใช้งานแบบภาคสนามได้ โดยตัวเครื่องเดียวสามารถวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้หลากหลายพารามิเตอร์ของฮานนา รุ่น “HI83305” ตอบโจทย์การใช้งานแบบเฉพาะเจาะจงกับระบบน้ำบายเลอร์และคูลลิ่งทาวเวอร์

 

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand