ค่า EC ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร? I Hanna Instruments

ค่า Electrical Conductivity หรือเรียกกันว่า EC คือค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ โดยสารประกอบอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำสามารถแตกตัวเป็นประจุบวกและประจุลบได้ ไอออนอิสระเหล่านี้จะเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดี การวัดค่า EC มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ “อุตสาหกรรมโลหะ” ฯลฯ ที่ต้องการใช้น้ำที่มีค่า EC ค่อนข้างต่ำสำหรับการล้างผลิตภัณฑ์หรือผสมสารเคมี โดยวิธีการวัดค่า EC จะช่วยประหยัดทั้งเวลาและลดค่าใช้จ่าย จึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมและยังเป็นตัวแปรที่สำคัญในการกำหนดคุณภาพของชิ้นงาน รวมไปถึงช่วยลดขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้อีกด้วย

ดังนั้นค่าการนำไฟฟ้าของน้ำจึงขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของไอออน ซึ่งมาจากไอออนต่างๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำ ไม่ว่าจะมาจากความเค็มหรือของแข็งที่ละลายอยู่ในน้ำทั้งหมด สารเคมีต่างๆ หรือโลหะหนักที่เจือปนอยู่ในน้ำทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ซึ่งช่วยในการระบุความบริสุทธิ์ของน้ำ ยิ่งน้ำบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ค่าการนำไฟฟ้าจะยิ่งต่ำมากเท่านั้น (หรือเท่ากับ 0) เปรียบได้ว่าน้ำกลั่นเป็นฉนวน แต่สำหรับน้ำเค็มนำไฟฟ้าได้ดี

การวัดค่า EC ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

การวัดค่าการนำไฟฟ้าถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวิธีที่สามารถวัดปริมาณไอออนในสารละลายได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ เช่น การวัดค่าการนำไฟฟ้าในน้ำเพื่อทำให้ระบบน้ำมีความบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง และยังมีการใช้งานในอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

1.) การวัดปริมาณปุ๋ยในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ : เนื่องจากการเติมปุ๋ยลงในน้ำจะทำให้ค่า EC เพิ่มสูงขึ้น

2.) การวัดความบริสุทธิ์ของน้ำ : สามารถประเมินคุณภาพของแหล่งน้ำ

3.) การวัดปริมาณแร่ธาตุในดิน : หากดินมีค่า EC สูง หมายถึงมีแร่ธาตุในดินปริมาณมาก

4.) การวัดค่าความสะอาดของน้ำในระบบหล่อเย็น หรือ Cooling Tower : ในระบบทางเดินของน้ำไม่ควรพบตะกอนหรือตะกรัน

5.) การวัดค่า EC เพื่อควบคุมปริมาณ EC ตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย : ควบคุมคุณภาพน้ำก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม

6.) การวัดปริมาณสารอาหารในการเลี้ยงปลา : ประเมินปริมาณสารอาหารและคุณภาพน้ำเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับการเลี้ยง

ค่า EC ที่สูง หรือต่ำ มีความหมายว่าอย่างไร

อ้างอิงจากหลักการของน้ำบริสุทธิ์จะมีค่าการนำไฟฟ้าต่ำหรือเท่ากับศูนย์ ดังนั้นหากค่า EC สูงขึ้นแสดงว่ามีการเจือปนของสารละลายเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ค่า EC จึงถูกใช้เป็นเครื่องมือบ่งชี้มลพิษในน้ำ โดยสามารถสังเกตตัวอย่างง่ายๆ ได้จากน้ำทะเลเพราะมีปริมาณเกลือละลายอยู่มากทำให้ค่า EC สูงมากเช่นกัน นอกจากนี้ยังสามารถใช้ค่า EC ในการวัดปริมาณปุ๋ยหรือธาตุอาหารได้ เนื่องจากมีความแม่นยำมากกว่าการตวงหรือชั่งน้ำหนักเพื่อทำให้ปุ๋ยมีระดับความเข้มข้นของสารอาหารตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด

เครื่องมือที่ใช้วัดค่าการนำไฟฟ้า

สามารถวัดค่าการนำไฟฟ้าได้โดยใช้เครื่อง EC Meter ซึ่งจะประกอบด้วยตัวเครื่องพร้อมหัววัด ในส่วนของหัววัดประกอบด้วยขั้วอิเล็กโทรดโลหะสองขั้วที่เว้นระยะห่าง 1 เซนติเมตร วิธีการวัดทำโดยใส่แรงดันไฟฟ้าคงที่เข้าไประหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสองขั้ว ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวอย่างที่เป็นน้ำและสังเกตการลดลงของแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากการต้านของน้ำ หลังจากนั้นนำไปคำนวณอ่านค่าออกมาเป็นค่าการนำไฟฟ้าต่อเซนติเมตร โดยเครื่องวัดจะแปลงค่าแล้วรายงานในหน่วยไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรก่อนแล้วจึงแสดงผลที่บริเวณหน้าจอเป็นตัวเลขดิจิตอล

ควรเลือกซื้อเครื่องวัด ค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ จากผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้และแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับ และเพื่อให้ได้เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูงควรเลือกซื้อสินค้าที่มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration จากโรงงานผู้ผลิต แต่หากไม่มีใบรับรองสามารถส่งสอบเทียบกับผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรอง ISO17025

 

(คลิกเพื่อดูสินเค้าเพิ่มเติม)

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand