การวัดค่าความหวาน | ในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมด้านอาหารกำลังเติบโตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น“อาหารสำเร็จรูป” อาหารสด อาหารแช่แข็ง เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพรและอื่นๆ ที่มีการจัดจำหน่าย อาหารทุกประเภทล้วนต้องมีการควบคุมรสชาติให้มีความคงที่สม่ำเสมอ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของอาหาร และหนึ่งในรสชาติที่ต้องควบคุมก็คือ ความหวาน นั่นเอง

“ความหวาน” หมายถึงรสชาติพื้นฐานที่คนส่วนใหญ่รับรู้เมื่อรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาล

น้ำตาล (Sugar) เป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ มีหลายรูปแบบ เช่น น้ำตาลทราย น้ำตาลกรวด น้ำตาลก้อน น้ำตาลปีบ เป็นต้น มีการใช้น้ำตาลเติมลงไปเป็นส่วนผสมของอาหารเกือบทุกชนิด เช่น ขนมหวาน เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น เนื่องจากมีความนิยมมากปัจจุบันจึงมีการผลิตสารให้ความหวานในรูปแบบอื่นๆ เช่น น้ำเชื่อม กลูโคส น้ำเชื่อมฟรักโทส ตลอดจนน้ำตาลเทียมขึ้นเพื่อแทนน้ำตาลทราย น้ำตาลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทราย น้ำตาลกลูโคส หรือน้ำตาลฟรักโทส ทั้งที่มีอยู่ในอาหารหรือที่เติมลงไปในกระบวนการผลิตหรือการถนอมอาหารจะเกี่ยวข้องกับลักษณะ คุณภาพ ตลอดจนอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร อันเป็นผลมาจากคุณสมบัติของน้ำตาลในด้านเคมี กายภาพ และจุลินทรีย์

การวัดค่าความหวานสามารถวัดค่าออกมาได้เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความเข้มข้นของความหวานในหน่วย Brix หรือองศาบริกซ์ (สัญลักษณ์ ˚Bx) คือหน่วยการวัดความหวาน โดยคิดตามปริมาณของน้ำตาลในของเหลว อาหาร ผักผลไม้ ตัวอย่างเช่นวัดปริมาณน้ำตาลของผลไม้เป็น ˚Bx ได้หนึ่งองศาบริกซ์ (1%Brix) หมายถึงมีซูโครส 1 กรัมในน้ำผลไม้ 100 กรัมและแสดงถึงความเข้มข้นของสารละลายเป็นเปอร์เซ็นต์โดยมวลคือมีซูโครส 1 กรัมในสารละลาย (ของเหลว) 99 กรัม เครื่องวัดความหวานหรือ Brix Refractometer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ประเภทของเครื่องมือวัดความหวาน (Brix refractometer)    
เครื่องวัดความหวานในปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถแสดงค่าความหวานแบบดิจิตอลได้ มีความสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องในการวัดมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน เครื่องวัดความหวานให้ตรงกับงานที่ทำได้ โดยเครื่องวัดความหวานที่นิยมใช้มีอยู่หลัก 2 ประเภทหลักๆ คือแบบส่องกล้องและแบบดิจิตอล

1. เครื่องวัดความหวานแบบส่องกล้อง
เครื่องวัดแบบส่องกล้องไม่ต้องใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถใช้ตาส่องผ่านและอ่านค่าความหวานเป็น Brix ได้ทันที โดยหยดสารละลายตัวอย่างเช่น น้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือผลไม้ลงในปริซึมของเครื่องวัด จากนั้นถือเครื่องมือในแนวตั้งฉากกับแหล่งกำเนิดแสงเพื่อมองผ่านเลนส์และดูสเกลภายใน

2. เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอล
เครื่องวัดความหวานแบบดิจิตอลสามารถทำงานโดยการหยดสารละลายตัวอย่างเช่นน้ำหวาน น้ำผึ้ง หรือผลไม้ลงในปริซึมของตัวเครื่อง จากนั้นเครื่องวัดจะเริ่มประมวลผลค่าความหวานออกมาและแสดงค่าบริเวณหน้าจอในหน่วย %Brix

เครื่องวัดความหวานแบบบริกซ์ (Brix refractometer) อาจมีความแม่นยำน้อยกว่าเครื่องวัดความหวานสำหรับใช้ในห้องแลป ซึ่งมีความแม่นยำสูงแต่ก็ใช้เวลาในการตรวจสอบนานเพราะเป็นการหาค่าปริมาณน้ำตาลที่แน่นอน แต่ข้อดีของเครื่องวัดความหวานแบบบริกซ์คือตรวจวัดได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำในระดับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยอมรับได้นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อตรวจและประเมินความหวานของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังเหมาะสำหรับเกษตรกรเพื่อตรวจประเมินความสุกของผลไม้ก่อนการเก็บเกี่ยวอีกด้วย

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้เครื่องวัดความหวาน ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อใด รุ่นใด หรือฟังก์ชันใดๆ ที่แตกต่างกันแล้วสิ่งที่ต้องคำนึงคือมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายจากผู้จัดจำหน่ายที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ได้เครื่องวัดที่มีความแม่นยำสูงควรเลือกซื้อสินค้าที่มาพร้อมกับใบรับรองการสอบเทียบ Certificate of Calibration จากโรงงานผู้ผลิต

บริษัท ฮานนา อินสทรูเม้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ผลิตเครื่องมือวัดชั้นนำ

“เพราะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ”

WITH GREAT PRODUCTS, COME GREAT RESULTS.

 

Email Addresses

info@hannathaicom

 

CONTACT US

Line : @hannathailand

FB : HannaThailand