เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (pH/ORP/EC/TDS/Salinity/DO/Pressure/Temperature) รุ่น HI98194