แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์

สินค้าหมดแล้ว

เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ

HI9811-5 Multiparameter pH/EC/TDS/°C – EC to 6.000 mS/cm

฿10,807.00

HI9811 multiparameter pH / EC / TDS / ° C - 0 to 6000 uS / cm / 0 to 3000 ppm (mg / L) ideal for heating, air conditioning and printing technology

เครื่องวัดการนำไฟฟ้า/ของแข็งละลายในน้ำ

HI9812-5 Multiparameter pH/EC/TDS/°C – EC to1990 µS/cm

฿10,807.00

HI9812 Multiparameter pH / EC / TDS / ° C - 0-1990 uS / cm / 0-1990 ppm (mg / L) water treatment

สินค้าหมดแล้ว
฿29,960.00

HI991300 Multiparameter pH / EC / TDS / ° C waterproof - 0-3900 uS / cm / 0 to 2000 ppm (mg / L)

฿29,960.00

HI991301 Multiparameter pH / EC / TDS / ° C waterproof - 0 to 20.00 mS / cm / 0 by 10.00 g / L

สินค้าหมดแล้ว
฿225,128.00

The HI9829 is a waterproof portable logging multiparame...