เครื่องวัดฟลูออไรด์ ช่วงสูง พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97739C