เครื่องวัดคลอรีนรวมและคลอรีนอิสระ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97771C