เครื่องวัดฟลูออไรด์ ช่วงต่ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97729C