เครื่องวัดทองแดง ช่วงสูง พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97702C