เครื่องวัดทองแดง ช่วงต่ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97747C