เครื่องวัดคลอไรด์ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97753C