เครื่องวัดคลอรีนไดออกไซด์ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97738C