เครื่องวัดกรดไซยานูริก พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97722C