เครื่องเตาย่อยสารเคมีวัดซีโอดี รุ่น HI839150 สำหรับ 25 ช่อง