เครื่องวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม แบบภาคสนาม รุ่น HI97711