เครื่องวัดโครเมียม (VI) พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97723C