เครื่องวัดโครเมียม (VI) ช่วงต่ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97749C