เครื่องวัดคลอรีนอิสระและคลอรีนรวม พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97711C