เครื่องวัดความกระด้างของน้ำ พร้อมน้ำยาสอบเทียบ รุ่น HI97735C