เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย แบบหลายพารามิเตอร์ รวมถึงค่า COD & pH รุ่น HI83314-02