เครื่องวัดคุณภาพน้ำเสีย แบบหลายพารามิเตอร์ และ COD & pH รุ่น HI83314-02