เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ (One-channel Universal process controller) รุ่น HI510-0320 (3 Relays 2 Analog outputs)